Curacao

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

Willemstad – Het kabinet Pisas is nog maar net in functie of het lijkt de macht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten naar zich toe te willen trekken. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft de zittende leden van de Raad van Commissarissen meegedeeld dat zij niet op een herbenoeming hoeven te rekenen als in augustus hun termijn afloopt.

“Bij deze gelegenheid heeft de minister de aftredende leden bedankt voor de door hun gedurende de afgelopen vier jaren bewezen diensten. Er zijn inmiddels stappen gezet om de vacatures, die in augustus in de Raad van Commissarissen van de CBCS zullen ontstaan, in te vullen”, aldus een persbericht van het ministerie.

De verklaring roept meer vragen op dan deze beantwoordt. Zo wordt er gesproken over een besluit van de Raad van Ministers, maar is onduidelijk of de regering van Sint Maarten is geconsulteerd. Leden van de RvC worden door de beide landen gezamenlijk benoemd. Ook is niet duidelijk of het besluit eveneens betrekking heeft op de leden die namens Sint Maarten deel uitmaken van de RvC.

De mededeling over de vervulling van de vacatures roept eveneens vragen op. In het Statuut van de Centrale Bank is vastgelegd dat de regeringen alleen kandidaten kunnen benoemen die door de zittende RvC zijn voorgedragen.

Een eerder MFK-kabinet (Schotte) probeerde in 2010/2011 ook al zijn greep op de Centrale Bank te vergroten door toenmalig president-directeur Tromp te vervangen door een vazal van de aan maffia gelinkte casinobaas Corallo. Dat leidde tot een conflict met Sint Maarten waarmee de Centrale Bank wordt gedeeld. Oud-premier Schotte verdween wegens ambtelijke corruptie achter de tralies.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.