FCIB-bank op Curaçao koopt voor 2 ton strafrechtelijke vervolging af

Willemstad – FirstCaribbean International Bank op Curaçao heeft strafrechtelijke vervolging afgekocht door een boete van 200.000 gulden aan het Openbaar Ministerie in Willemstad te betalen.

De bank heeft toegelaten dat een buitenlandse klant een miljoen van zijn rekening heeft weggesluisd terwijl daar beslag op was gelegd. Het geld is achterhaald en de rekeninghouder is inmiddels veroordeeld voor witwassen, zo blijkt uit onderstaand persbericht van het OM:

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) werkzaam in het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft aan de FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. een transactie aangeboden ter voorkoming van strafrechtelijke vervolging. FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. (hierna FirstCaribbean Curaçao) heeft deze transactie geaccepteerd.

Onderzoek Pyriet

Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek is in 2015 door het OM beslag gelegd op een bankrekening bij de FirstCaribbean Curaçao. De rekeninghouder van de beslagen bankrekening is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek in het buitenland, het saldo op deze beslagen rekening was ongeveer Nafl. 1.000.000,- (één miljoen).

In 2020 bleek bij een controle van het OM dat de FirstCaribbean Curaçao het saldo had uitgekeerd naar de rekeninghouder zonder dat het beslag door het OM was opgeheven. Omdat het onttrekken van zaken aan gelegd beslag een strafbaar feit is heeft het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de FirstCaribbean Curaçao met als onderzoeksnaam Pyriet.

Uit het strafrechtelijk onderzoek Pyriet bleek tevens dat de FirstCaribbean Curaçao niet tijdig melding heeft gedaan bij de FIU Curaçao. De FirstCaribbean Curaçao is verplicht volgens de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties financiële transacties te melden waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering. Het niet voldoen aan deze verplichting is een strafbaar feit.

Na intensieve samenwerking met het verzoekende land is het gelukt het bedrag nogmaals te beslaan, ditmaal in het buitenland. De rekeninghouder is in het buitenland inmiddels in eerste aanleg veroordeeld voor witwassen. 

Reden voor een transactie

Nadat zowel het OM als de FirstCaribbean Curaçao van de strafrechtelijk verwijtbare onttrekking aan het beslag op de hoogte kwamen heeft de FirstCaribbean Curaçao een externe partij gevraagd intern onderzoek te doen. Het interne onderzoek is beschreven in een rapport en dat rapport is gedeeld met het OM. Het rapport toont een grondig onderzoek en tevens beschrijft het reeds genomen en te nemen maatregelen om beschreven misstanden te voorkomen.

Onderwerp van het interne onderzoek was tevens het niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU. De grondigheid van het onderzoek, de voortvarendheid daarvan alsmede de interne maatregelen waren voor het OM aanleiding om een transactie aan te bieden.

Inhoud van de transactie

De transactie houdt in dat de FirstCaribbean Curaçao een geldboete zal betalen van NAF 200.000. Daarnaast maakt de publicatie van dit persbericht deel uit van de transactie. Neveneffect van deze transactie is dat de maatregelen bij de FirstCaribbean Curaçao er toe leiden dat er in de toekomst meer (subjectieve) ongebruikelijke transacties gemeld zullen worden bij de FIU en dat de FirstCaribbean Curaçao weerbaarder wordt tegen witwaspraktijken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.