Curacao

COLUMN – Bericht uit Curaçao

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Curaçao.

Purpose en nalatenschap

Curaçao rouwt, is geschokt en verward

Door Raquel Weisz

In de rouw omdat afgelopen week icoon Cedric ‘Ced Ride’ Ridderplaat op 77-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. Ced Ride, zanger, componist, dichter en kunstenaar maakte niet alleen nationaal, maar ook internationaal furore.

Deze legende zal altijd blijven voortleven door het prachtige arsenaal aan liederen, gedichten en kunst dat hij heeft nagelaten. Een nalatenschap dat in leven reeds werd erkend door Ridderplaat op 2 juli jl. te decoreren met het Kruis van Verdienste. Een leider in zijn veld die van onschatbare waarde is geweest voor de Curaçaose muziek en cultuur.

Geschokt door het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ook De Vries laat als onbevreesd strijder tegen onrecht een imposante nalatenschap na, door gepassioneerd zijn visie uit te voeren en hiermee indrukwekkende resultaten te boeken. Reeds in leven werd ook hij als leider gezien in zijn vakgebied. Zowel Ridderplaat als De Vries hebben geleefd vanuit purpose en nalatenschap. Buitengewoon inspirerend vind ik dat.

Verward door recente uitlatingen van de nieuwbakken minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, waarin zij aankondigde het huidige vaccinatiebeleid voort te zetten, maar dit beleid vervolgens niet actief en gepassioneerd uitdraagt. Zowel verbaal als non-verbaal overtuigde zij niet. In plaats hiervan koos zij ervoor om de focus te verleggen naar privacy en wederzijds respect, wat heeft geleid leidt tot onnodige verwarring onder de bevolking.

Zowel vanuit politiek als leiderschapsperspectief is dit een interessante ontwikkeling. Want wat is de mogelijke politieke impact van deze uitspraken in het kader van de bestrijding van de pandemie in koninkrijksverband?

Vanuit effectief leiderschap wordt onder andere gepropageerd om visie en beleid met verve en passie uit te dragen, verwarring te voorkomen en rust en duidelijkheid te creëren. Vooral in onzekere tijden. Geef het goede voorbeeld –lead by example– en vraag je af welke nalatenschap je wilt creëren.

Gebrek aan bovengenoemde elementen van effectief leiderschap leidt nu tot discussies, waarvan je je kunt afvragen of het direct het doel dient om een overbelaste gezondheidszorg en een derde lockdown te voorkomen. En dat kunnen we in de huidige situatie niét gebruiken.

Effectieve leiders willen middels impact en resultaten positieve veranderingen bewerkstelligen. Ik ga ervan uit dat dit ook voor deze minister geldt. Echter, de vraag rijst in hoeverre de minister zich ontegenzeggelijk, zowel in woorden als daden, achter het huidige beleid kan scharen waar zij zelf niet (geheel) achter staat? En strookt dit beleid eigenlijk wel met haar purpose en beoogde nalatenschap? Deze gewetensvragen kan alleen de minister beantwoorden.

Ondertussen is een spindokter gewenst, zodat de rust wederkeert. De opgelopen schade moet zo spoedig mogelijk worden hersteld, wil deze minister überhaupt de kans krijgen om aan haar nalatenschap te werken in haar huidige functie.


Rip Cedric ‘Ced Ride’ Ridderplaat 

Optredens van Ced Ride zijn o.a. op Youtube terug te zien en te beluisteren zoals hier de uitvoering van Mi Pais

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.