Knops: Openbaren documenten opvang Venezolanen leidt tot veiligheidsrisico’s

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) weigert volledig inzage te geven in documenten die betrekking hebben op de opvang en bescherming van Venezolanen die naar Curaçao zijn gevlucht. Dat blijkt uit zijn reactie op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

“Openbaarmaking van bepaalde passages zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van het land waar deze informatie betrekking op heeft. Enkele passages hebben namelijk betrekking op de interne veiligheid van de vreemdelingenbewaring in Curaçao. Als deze passages openbaar zouden worden gemaakt kan dit leiden tot veiligheidsrisico’s”, aldus Knops.

De staatssecretaris heeft slechts 7 documenten openbaar gemaakt. Voor de publicatie van de overige opgevraagde stukken moeten eerst ‘derden’ worden geraadpleegd. De nu vrijgegeven documenten bestaan o.a. uit correspondentie met voormalig premier Rhuggenaath en oud-minister Girigorie over de ruim 2 miljoen euro die Nederland beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van de vreemdelingendetentie.

De meest opmerkelijke passage is het dreigement van Knops aan Rhuggenaath geen volgende tranche over te maken als het om het detentiecentrum te bouwen hek lager dan 5 meter wordt.

Lees hier de aanbiedingsbrief van Knops en hier de vrijgegeven documenten  

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.