Economie Bonaire in coronajaar 2020 met 19,3% gekrompen

Kralendijk – De economie van Bonaire is in het coronajaar 2020 met 19,3% gekrompen. Zonder rijkssteun zou de krimp nog veel groter zijn geweest: 36,2%. Dat blijkt uit een evaluatie van de sociaaleconomische impact van de crisis. Lees hieronder het gehele persbericht:    

Bonairiaans eilandbestuur voltooit evaluatie impact COVID-19 op levensonderhoud en bedrijven

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft zijn evaluatie van de sociaaleconomische impact van COVID-19 op levensonderhoud en bedrijven op Bonaire afgerond. De evaluatie was gericht op kritieke sectoren zoals toerisme en logistiek en identificeerde de stappen die nodig zijn om het herstel van de pandemie makkelijker te maken.

De bevindingen worden gepresenteerd in het document getiteld ‘COVID-19 Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) Bonaire: Socio-economisch Assessment Report’. Het rapport is beschikbaar op de websites van het openbaar lichaam Bonaire en de Kamer van Koophandel Bonaire. Het evaluatie-  en garantierapport is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen het openbaar lichaam Bonaire, de Kamer van Koophandel Bonaire, het Wereldvoedselprogramma (WFP), de Wereldbank en de Europese Unie (EU).

De analyse van de macro-economische prestaties van Bonaire berekent naar schatting een krimp van 23,1 procent van de basisraming van het BBP voor 2020 bij afwezigheid van COVID-19 en een daling van 19,3 procent in vergelijking met 2019. Dit is vergelijkbaar met andere toerismeafhankelijke economieën in het Koninkrijk der Nederlanden. Het rapport concludeert dat de economie zonder financiële interventie een daling van naar schatting 36,2 procent zou hebben ondergaan.

Hennyson Thielman, gedeputeerde van Economie, Toerisme en Financiën in het Bestuurscollege van Bonaire: “Dit PDNA-rapport laat zien hoe kwetsbaar we als Bonaire zijn voor rampen, met een specifieke focus op COVID-19 en de impact op de sociale en economische situatie van het eiland. We wisten allemaal dat de impact groot zou zijn, maar het zien van de cijfers in dit rapport toont de harde realiteit aan.”

“Dit rapport reikt ons het instrument aan om diepgaande gesprekken te voeren met onze partners en belanghebbenden en geeft informatie over de belangrijke beslissingen die we blijven nemen voor de toekomst van ons eiland. Ik geloof zonder enige twijfel in de kracht en veerkracht van onze Bonairiaanse mensen en vertrouw erop dat we beter en sterker uit deze crisis zullen komen.”

Cherethy Kirindongo, directeur van de Kamer van Koophandel Bonaire: “Het PDNA-rapport geeft een breed beeld van de aanzienlijke negatieve financiële en economische impact die COVID-19 heeft veroorzaakt op de lokale bedrijven in het bijzonder en de economie van Bonaire in het algemeen. Verder herhaalt het rapport het gegeven dat onze kleine en middelgrote bedrijven nog kwetsbaarder zijn en speciale hulp nodig hebben om de gevolgen van deze pandemie naar behoren te overwinnen. Ik wil alle bedrijven bedanken die de tijd hebben genomen om de bedrijvenenquête in te vullen.”

De analyse van de menselijke impact komt tot de conclusie dat de impact van de pandemie de bestaande ongelijkheden in de samenleving heeft verergerd, en dat kwetsbare gezinnen, met name eenoudergezinnen, mogelijk speciale maatregelen nodig hebben om hen te helpen veerkracht op te bouwen, zowel op economisch als sociaal gebied.

Nina den Heyer, gedeputeerde van Sociale Zaken in het Bestuurscollege van Bonaire: “We voelden – en voelen nog steeds – de enorme impact die COVID-19 op ons eiland heeft. Dit rapport toont de naakte waarheid over de sociale en economische realiteit op het eiland en zal een solide basis zijn om constructieve gesprekken te voeren met onze partners en stakeholders. Ik dank alle partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van dit rapport en/of het aanbieden van de benodigde gegevens. Samen gaan we werken aan de volgende stappen om de samenleving van Bonaire sterker en veerkrachtiger te maken.”

Na de pandemie meer dan een jaar te hebben meegemaakt en met de vaccinatie-inspanningen die aan de gang zijn, is het nu nodig om ons te concentreren op het implementeren van herstelinterventies die zullen bijdragen aan het opbouwen van de weerbaarheid van de mensen en de economie van Bonaire bij calamiteiten. De herstelbehoeften die in het PDNA-rapport zijn geïdentificeerd, zullen dit proces leiden.

Federico Baechli, Senior Country Officer bij de Caribbean Country Management Unit van de Wereldbank: “Rampen blijven het leven en welzijn van mensen in het Caribisch gebied verstoren en bedreigen. De herstelinspanningen op Bonaire moeten gericht zijn op het verbeteren van de weerbaarheid van gezinnen en bedrijven tegen de risico’s van verschillende gevaren, waaronder pandemieën, om de welvaart van Bonaire, die zo rijk is aan cultuur en natuurlijke schoonheid, zeker te stellen.”

De analyse die bij het voorbereiden van deze evaluatie is uitgevoerd, is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld via de Caribbean COVID-19 Food Security & Livelihoods Impact Survey ondersteund door het Wereldvoedselprogramma, een bedrijfsenquête ondersteund door de Kamer van Koophandel, overleg met lokale belanghebbenden in de sociale en economische sectoren van Bonaire en  gegevens die openbaar beschikbaar zijn.

De COVID-19 PDNA Bonaire is gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Technical Assistance Program for Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI TA) in de Caribische Landen en Gebieden Overzee (LGO), beheerd door de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) van de Wereldbank. Het doel van het DRFI TA-programma is de financiële weerbaarheid op lange termijn tegen rampen in de Caribische Landen en Gebieden Overzee te vergroten, in het voordeel van de meest kwetsbaren. Het programma maakt deel uit van het door de Europese Unie gefinancierde LGO Resilience, Sustainable Energy en Marine Biodiversity (RESEMBID).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.