Bonaire

Sociale kanstrajecten functioneren onvoldoende op BES-eilanden

Den Haag – De opvang en begeleiding in Caribisch Nederland van voortijdig schoolverlaters laat nog veel te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek naar het in de praktijk functioneren van de Wet Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ). De evaluatie is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het bureau Oberon.

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben op grond van de wet de plicht om ervoor te zorgen dat voortijdig schoolverlaters worden doorverwezen naar onderwijs of arbeidsmarkt of, wanneer nodig, een sociaal kanstraject krijgen aangeboden. Daarvoor is het in de allereerste plaats nodig inzicht te hebben in de doelgroep. Met name op Bonaire is dat er onvoldoende.

“Voortijdig schoolverlaten en de aanpak daarvan hangt sterk samen met problematieken rondom onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn en de familie- en buurtomstandigheden van de jongeren. Deze context is per eiland verschillend. Op Bonaire is het gemiddelde werkloosheidspercentage in 2016 van 15 tot 25-jarigen meer dan 20 procent. Op Sint Eustatius is een kwart van de jongeren tussen 15 en 24 jaar niet op school of aan het werk”, aldus de onderzoekers.

“Er is sprake van een aantal specifieke aandachtspunten wat betreft de arbeidsmarkt. Zo fluctueert de werkgelegenheid op Bonaire relatief sterk. Veel inwoners verlaten het eiland wanneer ze werkloos zijn, vaak richting Zuid- of Noord-Amerikaanse landen. Anderen vertrekken voor een opleiding elders, vaak in Noord-Amerika of Europees Nederland. In perioden waarin de werkgelegenheid toeneemt, immigreren relatief veel arbeiders vanuit landen in de regio naar de BES-eilanden. Vaak gaat het hier om mensen die al dan niet legaal op een van de eilanden (meestal Bonaire) terechtkomen. Hierdoor vindt verdringing plaats en het leidt tot een verstoorde aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.”

De onderzoekers wijzen ook naar achterliggende problemen in de sociale thuissituaties van jongeren op de BES-eilanden, die doorwerken op sociale en onderwijskansen. “Naast een laag inkomen is er sprake van kindermishandeling, tienerzwangerschappen, afwezige ouders en een toename in spijbelen en drugsgebruik.”

Lees hier het gehele rapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.