Financiële drempel voor studeren op BES-eilanden te hoog

Den Haag – Voor kinderen uit gezinnen op Bonaire met een laag inkomen is de financiële drempel voor het volgen van een studie te hoog. Dat concluderen onderzoekers van ResearchNed die in opdracht van het ministerie van OCW de Wet studienfinanciering BES hebben geëvalueerd.

“Er zijn signalen dat de prestatiebeurs voor studenten uit Bonaire die op het eigen openbaar lichaam studeren, te laag is. Vooral studenten met weinig draagkrachtige ouders zouden hiervan de dupe zijn. Zij hebben geen alternatief dan thuis blijven wonen, ook indien er thuis een gebrek aan ondersteuning en faciliteiten is”, zo staat te lezen in het evaluatieverslag.

ResearchNet raadt aan te onderzoeken of het aanbieden van een vorm van aanvullende financiering voor studenten met ouders met een laag inkomen (met name als zij studeren op de eilanden) de toegankelijkheid tot het onderwijs voor deze groep kan verbeteren. De verantwoordelijk ministers Van Engelshoven en Slob laten het aan het nieuwe kabinet over te beslissen over het aanvullen van de prestatiebeurs.

De onderzoekers bevelen voorts aan de voorlichting over de regels voor het terugbetalen van de studieschuld te verbeteren. Urgente knelpunten hebben zij niet kunnen vaststellen.

Lees hier gehele evaluatierapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.