Onderwijs Caribisch Nederland is sterk verbeterd, maar blijft kwetsbaar

Den Haag – “De afgelopen jaren is door de besturen, directeuren en leraren van de onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland hard gewerkt aan de verdere verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs conform de afspraken die in de onderwijsagenda zijn gemaakt, blijkt uit de evaluatie. De conclusie is dat er belangrijke stappen zijn gezet en de nodige vooruitgang is geboekt. Alle onderwijsinstellingen hebben in 2019 de basiskwaliteit bereikt, al is sindsdien één school weer onder dat niveau gezakt. Gezien de omstandigheden van Caribisch Nederland is dit een prestatie van formaat”, schrijven de ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Tweede Kamer in een uitgebreide 22 pagina’s tellende voortgangsbrief.

“Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren. De kwaliteit van het onderwijs is weliswaar de afgelopen jaren verbeterd, maar blijft bij sommige scholen kwetsbaar. Ook de coronapandemie heeft invloed op het onderwijs op de eilanden. Scholen hebben een aantal keren moeten sluiten. Op dit moment hebben we een minder actueel zicht op de ontwikkelingen en nog geen zicht op de eventuele leerachterstanden door Corona. De opgelopen leervertragingen zullen aangepakt moeten en kunnen worden. Ook in Caribisch Nederland zullen de scholen gebruik kunnen maken van het Nationaal Programma Onderwijs. Wij zullen de scholen en andere bij het onderwijs betrokken instellingen in Caribisch Nederland ook de komende jaren blijven ondersteunen, zodat het onderwijs verder kan worden verbeterd. We zullen daartoe afspraken maken met alle betrokken partijen, waarbij de maatregelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en andere maatregelen ter verdere ontwikkeling van het onderwijs zoveel mogelijk worden geïntegreerd”, aldus Van Engelshoven en Slob.

Lees hier de gehele brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.