Regering Sint Maarten moet uitgaven verlagen en inkomsten verhogen

Philipsburg – De regering van Sint Maarten moet het mes zetten in de overheidsuitgaven en tegelijkertijd maatregelen nemen om de inkomsten te verhogen. Dat stelt het College financieel toezicht na afloop van het werkbezoek aan Philipsburg. Het college heeft het kabinet Jacobs enkele concrete voorstellen gedaan om het dit jaar verwachte tekort van 20% terug te dringen.

Cft: “Breng financieel beheer en tijdig vaststellen van begroting op orde”

De regering van Sint Maarten staat voor grote uitdagingen ten aanzien van de (meerjaren)begroting. De begroting voor het lopende jaar 2021 vertoont een tekort van circa 20 procent van het Bruto Binnenlands Product en is nog steeds niet door de Gouverneur vastgesteld.

Sint Maarten zal met kracht en planmatig moeten werken aan het afbouwen van het begrotingstekort en het creëren van een overschot. Zo kan worden voldaan aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) en kan een begin worden gemaakt met het aflossen van de zeer hoge schulden van het land. Om de zorg en sociale zekerheid houdbaar te maken zijn structurele hervormingen gericht op beperking van de uitgaven onvermijdelijk.

Het College financieel toezicht (Cft) dringt opnieuw aan op het op orde brengen van het financieel beheer en het tijdig vaststellen van begrotingen en jaarrekeningen. Alleen zo kunnen regering en parlement weer “in control” komen.

Sint Maarten heeft halverwege het jaar de begroting 2021 nog niet vastgesteld. Volgens de Rft had dit op 15 december van het vorige jaar al het geval moeten zijn. Het Cft vindt dit een zorgwekkende situatie; inmiddels zou alle aandacht alweer op de begroting voor 2022 gericht moeten zijn. Daarin dient een plan te worden opgenomen hoe begrotingstekorten zijn om te zetten in overschotten.

Om het tekort in de begroting zoveel mogelijk te beperken, moeten maatregelen genomen worden om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen. Een van de mogelijkheden daartoe is de premie ziektekostenverzekering voor ambtenaren gelijk te trekken met die voor de werknemers in de marktsector. Een tweede mogelijkheid is de loongrens voor de ziektekosten- en ongevallenverzekering aanzienlijk te verhogen. Een derde mogelijkheid is ook de politici te laten betalen voor hun ziektekostenverzekering en pensioen.

De compliance van de belastingen behoeft aanzienlijke verbetering. Zo kan eerlijke lastenverdeling over burgers en bedrijven, beëindiging van oneerlijke concurrentie en beperking van het tekort op de landsbegroting bereikt worden. Bij de Slotwet voor de begroting 2020 is onder meer bepaald dat de wachtgeldtermijn voor politieke gezagsdragers verkort wordt van 2 naar 1 jaar. Het Cft waardeert dit als een stap in de goede richting.

De leden van het Cft Curaçao en Sint Maarten brachten van 5 tot en met 7 juli een bezoek aan Sint Maarten en voerden gesprekken met de Gouverneur, de Minister-President, de Minister van Financiën, de Minister van Volksgezondheid Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken en de Commissie Financiën van de Staten.

Sint Eustatius

Op 5 juli bracht het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba een bezoek aan Sint Eustatius en voerden gesprekken met de regeringscommissaris, de waarnemend regeringscommissaris, de Eilandsraad, het hoofd Bedrijfsvoering en het hoofd Financiën. Het Cft is onder de indruk van het aantal lopende en afgeronde projecten en de verbeteringen in het financieel beheer sinds het vorige Cft-bezoek in 2019.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.