Premiers gaan elk kwartaal zoomen

Den Haag – De ministers-presidenten van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten zullen voortaan elke drie maanden een videomeeting hebben. Het initiatief daarvan is genomen door premier Silveria Jacobs van Sint Maarten.

Zij hoopt door een betere communicatie tussen de regeringsleiders de onderlinge verstandhouding te verbeteren en zo bij dreigende conflicten escalatie te kunen voorkomen. Jacobs, maar ook haar voorgangers zijn geregeld in botsing gekomen met Nederland. Er bestaat al veel langer behoefte aan een geschillenregeling, maar omdat de landen het niet eens kunnen worden over de vorm is die nog ver weg.

In het eerste overleg heeft Rutte zijn ambtgenoten Pisas, Wever-Croes en Jacobs wel duidelijk gemaakt dat aan Nederlandse kant de voor Koninkrijksrelaties verantwoordelijke bewindspersoon het eerste aanspreekpunt is en blijft. Op 4 oktober organiseert Aruba het tweede overleg.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.