Kamer voor versterking coördinerende rol ministerie BZK richting BES-eilanden

Den Haag – De Tweede Kamer heeft zich in overgrote meerderheid uitgesproken voor versterking van de coördinerende rol van de bewindspersoon voor Koninkrijksrelaties als het gaat om zaken die Caribisch Nederland betreffen. Alleen de PVV, BIJ1 en BBB stemden niet voor de door Joba van den Berg (CDA) en Don Ceder (ChristenUnie) ingediende motie. De tekst daarvan luidt als volgt:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering er nog onvoldoende in slaagt om samenhang in het rijksbeleid ten aanzien van Caribisch Nederland te realiseren en de beleidsvrijheid van de openbare lichamen te bevorderen; overwegend dat een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties zorgt voor een betere afstemming van planvorming en budgettering; overwegende dat de zelfredzaamheid en de beleidsvrijheid worden vergroot door meer ruimte in de bijzondere uitkeringen; verzoekt de regering, voorstellen te doen voor een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties, te onderzoeken hoe de vrije uitkering in het BES-fonds in overeenstemming kan worden gebracht met de demografische ontwikkelingen, en meerjarige incidentele uitgaven te bundelen en onder te brengen in structurele bijdragen, en gaat over tot de orde van de dag.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.