Cft: Bonaire pot te veel op

Kralendijk – Bonaire moet bedenken waar het de goedgevulde spaarpot aan gaat besteden. Dat adviseert het College financieel toezicht. Het eiland zit er financieel warmpjes bij doordat er al jarenlang geld op de plank blijft liggen omdat begrote projecten niet of met grote vertraging tot stand zijn gekomen.

Het is inmiddels traditie dat het Cft na een werkbezoek aan Bonaire constateert dat er onvoldoende voortgang wordt gemaakt met het op orde brengen van het financieel beheer. De doelstelling uit het Bestuursakkoord van 2018 om ervoor te zorgen dat de jaarrekening 2021 in aanmerking komt voor een goedkeurende accountantsverklaring lijkt niet langer haalbaar.

Het is niet het enige dossier waar het Cft kritisch over is:  “Bij de goedkeuring van de begroting stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onder meer als voorwaarde dat het openbaar lichaam Bonaire snel het grondbeleid vaststelt. De kadernota voor het grondbeleid ligt echter al geruime tijd bij de Eilandsraad. De deadlines van 31 december 2020, respectievelijk 30 april 2021, voor het vaststellen van dit beleid zijn inmiddels verstreken.”

Cft heeft zorgen over financieel beheer Bonaire

Het Bestuurscollege staat voor grote uitdagingen op het gebied van financieel beheer en moet stappen maken in het formaliseren van het grondbeleid. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft dit in de gesprekken met het Bestuurscollege aangegeven. Het Cft adviseert Bonaire daarnaast een bestedingsplan te maken voor de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren.

Er zijn positieve berichten over het te verwachte herstel in het tweede halfjaar op Bonaire. Het aantal coronabesmettingen is onder controle, mede als gevolg van een relatief hoge vaccinatiegraad. Het herstel van het toerisme zal leiden tot hogere belastingopbrengsten voor Bonaire. In het eerste kwartaal van 2021 waren de toerisme-gerelateerde baten USD 0,5 miljoen lager dan begroot. De verwachting is dat deze baten, waaronder belastingopbrengsten, in het tweede halfjaar van 2021 zullen toenemen.

Bonaire boekt onvoldoende voortgang op het gebied van financieel beheer. De accountant kwam bij de jaarrekening van 2020 tot een oordeelonthouding. Momenteel wordt een update van het verbeterplan financieel beheer uitgevoerd. Door vertragingen in de verbeteringen van het financieel beheer lijkt een goedkeurende accountantsverklaring voor 2021 niet meer haalbaar. Het is van groot belang dat Bonaire de noodzakelijke stappen zet in het financieel beheer en toewerkt naar een goedkeurende accountantsverklaring voor 2022. Met de invulling van twee belangrijke functies – het hoofd Financiën en de eilandsecretaris – hoopt het Cft dat Bonaire de noodzakelijke stappen zet.

Bij de goedkeuring van de begroting stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onder meer als voorwaarde dat het openbaar lichaam Bonaire snel het grondbeleid vaststelt. De kadernota voor het grondbeleid ligt echter al geruime tijd bij de Eilandsraad. De deadlines van 31 december 2020, respectievelijk 30 april 2021, voor het vaststellen van dit beleid zijn inmiddels verstreken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.