Eis: Hof moet OM dwingen e-gamingproviders te vervolgen

Willemstad – Het Hof moet het Openbaar Ministerie dwingen Curaçaose e-gaming licentiehouders te vervolgen. Advocaat Roelof Bijkerk is daartoe namens de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) een zogeheten artikel-15 procedure gestart.

In april 2020 heeft SBGOK aangifte gedaan tegen Cyberluck, Antillephone, Gaming Services Provider en Interactive Licensing. Deze bedrijven handelen in ‘sublicenties’. Die zijn bijzonder in trek bij internationale criminele organisaties. Deze zetten, zo blijkt uit diverse onderzoeken, webcasino’s op om hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel wit te wassen of om spelers op te lichten door de inleg in hun zak te steken.

Vrij spel

Hoewel er al jarenlang aanwijzingen (en in door de Nederlandse Kansspelautoriteit onderzochte casussen ook harde bewijzen) zijn dat malafide organisaties op Curaçao vrij spel hebben, heeft het OM in Willemstad nooit serieuze interesse getoond. Ook de aangifte die SBGOK in april vorig jaar heeft gedaan, heeft het OM niet in beweging kunnen krijgen. Reden waarom Bijkerk nu namens de stichting een beroep op het Hof heeft gedaan om alsnog vervolging in te stellen tegen de betrokken licentiehouders.

SBGOK benadrukt in haar verzoekschrift dat het nimmer de bedoeling van de wetgever is geweest dat er een (even lucratieve als schimmige) handel in ‘sublicenties’ zou ontstaan. Dat dit toch op grote schaal gebeurt (het gaat om duizenden goksites met een omzet die in de miljarden loopt), is mede het gevolg van het ontbreken van toezicht door de Curaçaose overheid.

Medeplichtig

SGBOK erkent overigens wel dat Cyberluck, Antillephone, Gaming Services Provider en Interactive Licensing de optie hebben om derden te laten meeliften op hun masterlicentie. Maar, zo betoogt Bijkerk, ze kunnen zich niet onttrekken aan de medeverantwoordelijkheid voor de daden van hun klanten. Dat geldt ook voor de trustkantoren die als bestuurder van webcasino’s optreden waardoor de werkelijke exploitanten zo veel mogelijk buiten beeld blijven.

Het haakje dat SBGOK heeft gevonden om vervolging te eisen, is de constatering dat webcasino’s de wettelijke plicht aan hun laars lappen om de identiteit van deelnemers aan hun spelen te verifiëren. Overtreding kan bestraft worden met 4 jaar gevangenisstraf. Sommige exploitanten adverteren er zelfs mee dat spelers zich niet hoeven te identificeren. Door niet tegen deze dubieuze praktijken op te treden, maken de masterlicentiehouders zich stelselmatig medeplichtig aan strafbare feiten en dat doen ze doelbewust, stelt SBGOK in het verzoekschrift.

Wandaden

Het al meer dan een jaar geleden aan het OM overgedragen duimdikke dossier omvat een groot aantal documenten en correspondentie die de beschuldigingen van SBGOK onderbouwen. Doordat het OM tot nu toe geen opvolging heeft gegeven aan de aangifte tegen Cyberluck, Antillephone, Gaming Services Provider en Interactive Licensing “kunnen Curaçaose onlinecasino’s onverstoord doorgaan met hun wandaden”, aldus Bijkerk.

De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen komt op voor deelnemers aan online-kansspelen die slachtoffer zijn van malafide aanbieders die bijvoorbeeld weigeren prijzengeld uit te keren. Het is de stichting tevens een doorn in het oog dat exploitanten geen drempels opwerpen voor gokverslaafden en minderjarigen. SBGOK liet in mei namens een gedupeerde speler met succes voor 1,3 miljoen gulden beslag leggen op bezittingen van Antillephone.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.