Eddy Werleman en Tisa Lasorte aangesteld als informateurs

Oranjestad – Gouverneur Alfonso Boekhoudt heeft Eddy Werleman en Tisa LaSorte aangewezen als informateurs. Hen is verzocht om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een stabiel kabinet dat het vertrouwen geniet van een zo groot mogelijke meerderheid in de Staten.

“Het kabinet dient tot een gezamenlijk beleid te kunnen komen, gericht op het financieel en sociaaleconomisch herstel van Aruba, in het bijzonder op de verdere invulling en uitvoering van het Landspakket Aruba. Daarbij is het zaak dat het kabinet zo spoedig mogelijk aan de slag gaat met een aantal urgente zaken.”

Indien blijkt dat een dergelijk kabinet kan worden gevormd, dienen de informateurs vervolgens de betrokken politieke partijen ertoe te bewegen een bereidwilligheidsverklaring te ondertekenen. In dit document verklaren de partijen bereid te zijn samen een coalitieregering te vormen. Werleman en LaSorte is gevraagd uiterlijk 12 juli schriftelijk verslag uit te brengen aan de Gouverneur over de uitkomst van de opdracht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.