Bezoek Knops aan Curaçao levert nog geen overeenstemming op

Willemstad – De gesprekken die staatssecretaris Knops (BZK) de afgelopen dagen in Willemstad heeft gevoerd, hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Het wachten is op een brief waarin het kabinet Pisas formeel herbevestigd achter de COHO-afspraken te staan en het standpunt dat de Staten daarover hebben ingenomen nader toelicht.

Knops toonde zich maandagochtend lokale tijd tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Pisas optimistisch. Hij sprak de verwachting uit dat er op korte termijn alsnog overeenstemming wordt bereikt en de liquiditeitssteun kan worden hervat. De komende weken moet duidelijk worden of de landen er in slagen het eens te worden over aanpassing van de concept-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Knops verklaarde dat hij in reactie op de kritiek van de Raad van State een compromis heeft voorgelegd en te verwachten dat ook de landen bereid zijn te bewegen.

Kijk hier de gehele persconferentie terug.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.