COLUMN – De smoes van Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is groot voorstander van de verdere verduurzaming van de energieproductie in Caribisch Nederland. Daar moet stevig in worden geïnvesteerd, betoogde zij hartstochtelijk ten overstaan van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Zij staat dan ook vierkant achter het plan van WEB Bonaire om het huidige aandeel duurzame energie van 30% te verhogen naar 70 tot 80%. Dat leidt bovendien tot lagere tarieven. Meteen doen, vindt de bewindsvrouw. Helaas is het kabinet demissionair en dus kan ze niets anders dan het over te laten aan haar opvolger, zei ze er snel achter aan.

Keijzer klonk overtuigend, maar deugen deed haar uitleg niet. Het (door onafhankelijke experts doorgerekende) WEB-plan ligt immers al sinds vorig jaar zomer op haar bureau. Maanden voordat het kabinet zijn ontslag aanbood, had zij de knoop dus kunnen doorhakken. Tegenover de Kamer speelde de CDA-politica de vermoorde onschuld, haar excuus is echter niets anders dan een smoes om te verdoezelen dat zij haar zorgplicht jegens de burgers van Caribisch Nederland heeft verzaakt. Vooral door haar gebrek aan dadendrang is er van de door het kabinet beloofde verlaging van de kosten van levensonderhoud op de BES-eilanden bedroevend weinig terechtgekomen.

In plaats daarvan heeft WEB – omdat de olieprijs op de wereldmarkt stijgt – noodgedwongen de elektriciteitstarieven per 1 juli fors moeten verhogen. Als Keijzer een jaar geleden had gedaan wat ze had moeten doen – het WEB-plan omarmen – had het elektriciteitstarief op Bonaire in plaats van verhoogd verlaagd kunnen worden. Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) probeert nog te redden wat er te redden valt met een motie* waarin het kabinet wordt gevraagd WEB te helpen bij het vinden van de benodigde fondsen. Zelfs dat is te veel gevraagd, want – zo verklaarde staatssecretaris Knops namens partijgenote Keijzer – het kabinet is demissionair.

De bewindsman wees er bovendien op dat er naar aanleiding van een andere motie (van de D66’ers Boucke en Wuite) opdracht is gegeven aan een bureau om input te leveren voor het ontwerpen van een routekaart naar een klimaatneutrale energieproductie in Caribisch Nederland. Ook dat is illustratief voor hoe Den Haag met de eilanden omspringt: vooruitschuiven wat je vooruit kunt schuiven. Kadushi zou wel eens willen weten hoeveel procent van het bedrag dat het kabinet zegt uit te geven aan de eilanden in de zakken van consultants verdwijnt.

Met bewindslieden die de afgelopen jaren al zo weinig wilden en nu helemaal niks meer willen, is het te hopen dat er snel een nieuwe regering aantreedt die wel haar verantwoordelijkheid neemt voor de toch al achtergestelde inwoners van de bijzondere gemeenten. Voorlopig zijn die – met dank aan Keijzer – per 1 juli weer een stuk armer gemaakt.

* De Kamer stemt dinsdag over de motie.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.