Knops over omstreden COHO-wet: Gesprekken met landen verlopen heel goed

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) is naar eigen zeggen optimistisch over een snelle afronding van het overleg met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten over de consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

In het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en BES-fonds zei de bewindsman dat de gesprekken “heel goed” verlopen en de landen een “zeer constructieve houding” tonen. Onderwerp van het overleg is de reactie van de Rijksministerraad op het advies van de Raad van State.

Niet doof en blind

Hoewel de Raad fundamentele bedenkingen heeft bij het eenzijdig door Nederland geschreven wetsvoorstel en de vraag heeft opgeworpen of het niet op gespannen voet staat met het Statuut sprak Knops van “opmerkingen die je als kritiek kunt opvatten.” Hij voegde er wel aan toe dat Nederland niet “doof en blind” is voor het oordeel van de Raad.

Aukje de Vries (VVD) bracht de problemen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland ter sprake. De Algemene Rekenkamer wijst er sinds 2016 jaarlijks op dat de IT en het financieel beheer (bij de SZW-unit) niet op orde zijn. Volgens Knops zijn er “grote stappen” gezet, maar zijn de problemen “hardnekkig” en mede toe te schrijven aan de “cultuur”. Hij zei blij te zijn met de kritiek van de Rekenkamer “want daardoor staat iedereen op scherp”. Niettemin waarschuwde hij ervoor dat de problemen dit jaar nog niet opgelost zullen zijn.

Coördinatie

Joba van den Berg (CDA) pleitte voor een sterkere coördinerende rol van het ministerie van BZK in de contacten met de BES-eilanden. Hoewel al 10 jaar erkend als ineffectief blijft de Haagse aanpak versnipperd waardoor zowel in Den Haag als op de eilanden het overzicht zoek is, zo bleek uit recent onderzoek naar de enorme hoeveelheid “bijzondere uitkeringen”.

Van den Berg: “De regering slaagt er nog onvoldoende in om samenhang in het rijksbeleid ten aanzien van Caribisch Nederland te realiseren en de beleidsvrijheid van de openbare lichamen te bevorderen. Een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties zorgt voor een betere afstemming van planvorming en budgettering.” Zij diende daarom (mede namens de ChristenUnie) een motie in waarin de regering wordt verzocht “te onderzoeken hoe de vrije uitkering in het BES-fonds in overeenstemming kan worden gebracht met de demografische ontwikkelingen, en meerjarige incidentele uitgaven te bundelen en onder te brengen in structurele bijdragen.” Over de motie wordt dinsdag gestemd.

Kijk hier het gehele debat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.