Vaccineren tegen waterpokken op de BES-eilanden start in 2022

Den Haag – In het voorjaar van 2022 wordt in Caribisch Nederland een start gemaakt met het tegen waterpokken vaccineren van zuigelingen. Dat meldt staatssecretaris Blokhuis (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de door de Gezondheidsraad aanbevolen inhaalcampagne om ook inwoners die nog geen waterpokken hebben doorgemaakt te vaccineren is nog geen planning.

In een vandaag gepubliceerd rapport constateert het RIVM dat de vaccinatiegraad in het Caribisch deel van het Koninkrijk “over het algemeen hoog is”. Specifiek wordt ingegaan op het vaccineren tegen waterpokken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

“In 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om vaccinatie tegen waterpokken toe te voegen aan het rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Caribisch Nederland, maar niet in Europees Nederland. Op de eilanden lijkt er namelijk geen voortdurende circulatie van het varicellazostervirus te zijn, waardoor er regelmatig uitbraken zijn waarbij ook adolescenten en volwassenen ziek worden. In Europees Nederland krijgen vrijwel alle kinderen op jonge leeftijd waterpokken en komt infectie op hogere leeftijd – die vaak ernstiger is – weinig voor. De Gezondheidsraad adviseerde ook om bewoners van Caribisch Nederland die nog geen waterpokken hebben doorgemaakt, een eenmalige vaccinatie tegen waterpokken aan te bieden. De staatssecretaris van VWS heeft dit advies overgenomen onder voorbehoud van financiering en uitvoeringsaspecten. Deze zullen nog nader worden ingevuld. De startdatum van de implementatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin en de planning van overige activiteiten van de zorgverleners binnen het RVP op de BES-eilanden”, aldus het RIVM.

In zijn brief aan de Kamer reageert Blokhuis daar als volgt op: “Op 4 december jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn besluit naar aanleiding van het advies ‘Vaccinatie tegen waterpokken’ van de Gezondheidsraad. Kort samengevat heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om kinderen op de BES-eilanden te vaccineren tegen waterpokken en volwassenen die geen waterpokken hebben doorgemaakt een inhaalvaccinatie aan te bieden. Over de verdere implementatie van mijn besluit ben ik nader in gesprek gegaan met het RIVM en vertegenwoordigers van de BES-eilanden. Op basis hiervan kan ik u het volgende melden: het RIVM is bezig met het opstellen van een implementatieplan. Daarbij is het uitgangspunt om zo snel mogelijk, het streven is per voorjaar 2022, te beginnen met vaccinatie tegen waterpokken bij zuigelingen (tegelijkertijd met BMR door het aanbieden van een combinatievaccin BMRV). Een inhaalcampagne wordt nog nader ingepland, rekening houdend met andere activiteiten die moeten plaatsvinden zoals de COVID-19 vaccinatie en de uitbreiding van de HPV-vaccinatie.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.