Kamervragen over dreigend faillissement van Winair

Den Haag – Wat zijn de gevolgen van een eventueel faillissement van Winair? Dat willen de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema (beiden VVD) van minister van IenW Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van BZK Knops horen.

Deze week maakte de Sint Maartense luchtvaartmaatschappij bekend na de eerder van Nederland ontvangen lening van 3 miljoen dollar opnieuw financiële steun nodig te hebben om het hoofd boven water te houden. Ruim 90% van de aandelen van Winair is in handen van de Sint Maartense overheid, de Nederlandse staat is voor zo’n 8% mede-eigenaar.

Door andere luchtvaartmaatschappijen in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt met argusogen gekeken naar de staatssteun die de concurrent ontvangt om routes te onderhouden die zij ook, maar dan zonder overheidshulp, kunnen uitvoeren.

  1. Bent u bekend met het bericht “Winair bungelt aan randje faillissement”? Wat is uw reactie op dit bericht?
  2. Wat zouden de gevolgen zijn van een faillissement van Winair voor de bereikbaarheid van de Caribische delen van het Koninkrijk, onder meer Saba?
  3. Wat zouden de gevolgen van een faillissement van Winair in financiële zin zijn voor Nederland?
  4. Bent u het met de stelling eens dat Winair van groot belang is voor de verbindingen tussen en naar de Caribische delen van het Koninkrijk?
  5. In hoeverre klopt het dat Winair opnieuw in onderhandeling is met Nederland voor aanvullende financiële steun? Wat is de financieringsbehoefte voor de komende periode? Wat is de stand van zaken met betrekking tot Winair en de eventuele onderhandelingen en welke voorwaarden worden daar dan eventueel aan verbonden? En hoe wordt, indien er aanvullende steun zou komen, geborgd dat het geld goed wordt ingezet, en is er dan ook weer sprake van onderpand?
  6. Welke financiële steun heeft Winair in de afgelopen tijd, in verband met de coronacrisis, vanuit Nederland ontvangen, en eventueel ook in de periode pre-corona? Hoe is dit geld ingezet? Hoe is gewaarborgd dat dit geld op een goede manier is ingezet? Waarom was dit geld uiteindelijk niet voldoende? Hoe zit het met het luchthavengebouw van Winair als onderpand? Hoe is de governance en bestuur geregeld van Winair, ook vanuit de positie als beleidsdeelneming vanuit Nederland?
  7. Welke toekomstvisie heeft dan wel ziet u voor beleidsdeelneming Winair?
  8. Wat is de stand van zaken van de plannen voor de ferryverbinding tussen de bovenwindse eilanden, die medio 2021 van start zou gaan? Welke vertraging heeft dit opgelopen door de coronacrisis?
  9. Kunt u garanderen dat de ferryverbinding van start kan gaan, zodra de eilanden weer open gaan, zodat het toerisme weer volop van start kan gaan?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.