In oktober besluit over aflopende coronaleningen Caribische landen

Den Haag – In oktober wordt in de Rijksministerraad besproken wat er met de aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten verstrekte ‘coronaleningen’ gebeurt op het moment dat de looptijd op 10 april 2022 eindigt.

Staatssecretaris Knops (BZK) kondigde dat aan in reactie op vragen van het Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) tijdens een zogeheten wetgevingsoverleg over de begroting Koninkrijksrelaties. Zij wilde weten of de leningen – inmiddels opgelopen tot 1 miljard euro waar de komende maanden nog honderden miljoenen bijkomen – worden geherfinancierd of kwijtgescholden.

Knops zei dezelfde vraag ook al uit de Cariben te hebben gekregen. Hij verklaarde er nu nog niets over te kunnen zeggen omdat hij niet vooruit wil lopen op de besluitvorming in de Rijksministerraad. Die discussie zal mede bepaald worden door de snelheid waarmee de economie van de Caribische landen zich herstellen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.