Aruba geeft nauwgezet uitvoering aan afspraken met Nederland, vertraging bij Curaçao en Sint Maarten

Den Haag – Aruba geeft ‘nauwgezet’ uitvoering aan de afspraken die met Nederland zijn gemaakt om in aanmerking te komen voor begrotingssteun om de coronacrisis door te komen. Bij Curaçao is vertraging ontstaan die, aldus staatssecretaris Knops, niet alleen toe te schrijven is aan de regeringswisseling:

“In mijn brief van 22 juni jl. aan uw Kamer waarin ik u informeer over de besluitvorming in de Rijksministerraad van 18 juni, zegde ik toe u te informeren over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Op vrijdag 25 juni heb ik samen met de minister-president van Sint Maarten de tweede uitvoeringsagenda van Sint Maarten die gaat over het derde kwartaal van 2021 vastgesteld en ondertekend. En op dinsdag 29 juni jl. heb ik samen met de minister-president van Aruba de derde uitvoeringsagenda van Aruba, die gaat over het derde kwartaal van 2021 vastgesteld en ondertekend. Deze uitvoeringsagenda’s treft u hierbij aan.

Voor Curaçao is vanwege de kabinetswisseling nog geen derde uitvoeringsagenda gemaakt. Inmiddels heeft de Rijksministerraad besloten dat uiterlijk 1 augustus een uitvoeringsagenda gereed moet zijn, die ziet op de periode 15 augustus – 30 september 2021. Curaçao heeft hiermee ingestemd. Ik zal de derde uitvoeringsagenda Curaçao aan uw Kamer zenden, nadat deze is vastgesteld.

Tevens informeer ik uw Kamer graag over de voortgang van de uitvoering van de landspakketten, middels de uitvoeringsrapportage van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De uitvoeringsrapportage over het tweede kwartaal 2021 treft u hierbij aan.”

Uitvoeringsrapportage 2e kwartaal

Uitvoeringsagenda Aruba 3e kwartaal

Uitvoeringsagenda Sint Maarten 3e kwartaal

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.