Ondersteuning Defensie aan Kustwacht Caribisch gebied stopt

Den Haag – De langlopende structurele ondersteuning van Defensie aan de Kustwacht Caribisch Gebied is beëindigd. Het gaat om de versterking van Defensiepersoneel aan de maritieme patrouilleteams van de Kustwacht.

Sinds de zomer van 2019 hebben miliciens van de Curaçaose en Arubaanse militie meegevaren op de Metal Sharks van de Kustwacht. Die heeft daardoor de afgelopen periode haar maritieme patrouillecapaciteit op de noodzakelijke sterkte kunnen houden.

De Kustwacht Caribisch gebied is met haar vliegende en varende eenheden verantwoordelijk voor de maritieme grensbewaking. Ook voert zij search and rescue-operaties uit wordt de wetgeving op zee gehandhaafd. Om dit de afgelopen jaren effectief te kunnen doen heeft de Kustwacht Defensie om ondersteuning verzocht.

De afgelopen periode heeft de Kustwacht flink geïnvesteerd in opleidingscapaciteit. Met de instroom van veel nieuwe medewerkers is de behoefte aan structurele ondersteuning van Defensie afgenomen. Andere samenwerking tussen Defensie en Kustwacht gaat door zoals op het gebied van huisvesting, ICT, onderhoud aan materieel en inkoop van goederen en diensten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.