Europese Unie wil banden met Latijns Amerika en de Cariben aanhalen

Den Haag – De Europese Unie wil de relatie met Latijns Amerika en de Cariben (de zogeheten LAC-regio) verstevigen. Nederland is een van de lidstaten die daar nadrukkelijk voorstander van is. Dat blijkt uit het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 juni dat minister Kaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

Latijns Amerika en Cariben (LAC)

De Raad sprak steun uit voor het pleidooi van de Hoge Vertegenwoordiger om de relaties tussen de EU en LAC-regio te intensiveren. Veel lidstaten, inclusief Nederland via een gezamenlijke Benelux interventie, wezen op de groeiende rol van andere internationale actoren in de LAC-regio en benadrukten dat de EU en LAC grotendeels dezelfde waarden delen en belangrijke partners zijn in multilaterale fora.

Verschillende lidstaten gingen ook in op de zorgelijke COVID-situatie in de regio, waarbij onder andere Nederland het belang onderstreepte van COVAX en de bijdrage van de EU aan groen en duurzaam herstel. Daarnaast noemde een aantal lidstaten de politieke onrust in enkele landen in de regio, met name de crisis in Venezuela. Nederland wees hierbij net als andere lidstaten op het belang van samenwerking met internationale partners, waaronder de VS. Verder kwamen in de bespreking ook de samenwerking met de regio op het gebied van rechtsstaat, mensenrechten en drugsbestrijding aan bod.

Meerdere lidstaten spraken zich uit voor snelle afronding van associatie- en handelsakkoorden met landen in de regio en noemden daarbij de akkoorden met Chili, Mercosur en Mexico. De Hoge Vertegenwoordiger sprak hierop de hoop uit dat de onderhandelingen over de modernisering van het EU-Chili associatieakkoord voor het einde van dit jaar af zullen worden afgerond. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, noemde handelsakkoorden een belangrijk instrument voor samenwerking met de regio, mits voorzien van waarborgen op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten. Conform de motie Brekelmans (Kamerstuk 21501 nr. 02 2366) pleitte Nederland ervoor om de toegang tot essentiële grondstoffen te benoemen als prioriteit in de relatie met de regio en aangegeven dat dit onderwerp zou moeten worden geagendeerd bij een eventuele toekomstige EU-LAC top of bij een bezoek van de Hoge Vertegenwoordiger aan de regio.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.