Bonaire

Intensiever toezicht op goed bestuur in Caribisch Nederland

Den Haag – Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat zich nadrukkelijker bezighouden met het toezien op goed bestuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat staat te lezen in de Beleidsagenda Caribisch Nederland van het departement.  

“Een integere, betrouwbare, transparante en accountable overheid is van essentieel belang voor het vertrouwen van burgers in hun overheid. In Caribisch Nederland ontbreekt op dit moment een wettelijk fundament voor goed bestuur. JenV streeft ernaar om, samen met BZK, te werken aan een dergelijk fundament”, aldus de beleidsagenda van JenV.

Gedacht wordt aan “een op de situatie van CN toegesneden set basisregels die het bestuurshandelen normeren.” Het gaat dan onder meer om “elementen uit de Algemene wet bestuursrecht.” Het ministerie spreekt van een ‘Awb-light’, waarin onder andere beginselen van behoorlijk bestuur, de procedurele normen voor vergunningen en andere beschikkingen en algemene regels over bestuurlijke handhaving worden neergelegd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.