Geen Caribische vlaggen in Tweede Kamer

Den Haag – De vlaggen van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba komen niet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer te hangen. Een motie daartoe van Kamerlid Caroline van der Plas (BoerenBurgerBeweging) kreeg vandaag geen steun.

De tekst van de motie luidde als volgt: “Gehoord de beraadslaging, constaterende dat een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag een motie heeft verworpen om de EU-vlag naast de Nederlandse vlag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer te hangen; overwegende dat een meerderheid van de Tweede Kamer, in al haar diversiteit, de eigen identiteit wil blijven uitstralen; constaterende dat onze twaalf provincies en drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba deel uitmaken van het grondgebied van Nederland, én dat Aruba, Curaçao, en Sint-Maarten deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden; verzoekt het kabinet, om in de plenaire zaal een plek aan te wijzen voor vlaggen van de twaalf provincies, van de drie bijzondere gemeenten én van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten; voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.