Beleidsagenda Justitie en Veiligheid voor Caribisch Nederland

Den Haag – De ministers Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) hebben de 0 ‘JenV beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025’ naar de Tweede Kamer gestuurd aan. In deze beleidsagenda worden de ambities en de inzet van Justitie en Veiligheid in Caribisch Nederland voor de komende jaren uiteengezet.

“De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van de basis van de organisaties en de werkzaamheden op JenV-terrein in Caribisch Nederland. Dat is goed gelukt; de organisaties en processen draaien naar behoren. In de recentelijk aan u aangeboden jaarlijkse review, ‘Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2020’, onderschrijft de Raad voor de rechtshandhaving deze positieve ontwikkeling. De inspectiedienst constateert in een terugblik op tien jaren rechtshandhaving in Caribisch Nederland dat er veel is bereikt en dat dit steeds beter en duurzamer wordt ingebed. De Raad pleit ervoor de inslagen weg voort te zetten”, schrijven de bewindslieden ter inleiding.

“Voor de komende jaren zijn er vier complexere onderwerpen als speerpunten aangewezen: ondermijning, grensbewaking, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Dit zijn thema’s die voor Caribisch Nederland extra werk en inzet vereisen. Ook zijn er elementen waar blijvend aan gewerkt zal moeten worden. Deze zijn in de beleidsagenda weergegeven als randvoorwaarden en gaan over de toegang tot het recht, informatie voorziening en uitwisseling, en regionale samenwerking. De bijzondere kenmerken en ligging van de drie eilanden van Caribisch Nederland maken dat dergelijke randvoorwaarden continue aandacht zullen vergen en dat maatwerk in beleid en uitvoering nodig zal blijven.”

Lees hier de gehele beleidsagenda

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.