COLUMN – De schaamte voorbij

Kadushi is ruim een etmaal te laat. Niet uit protest tegen het honorarium dat de geestelijk vader van deze website columnisten gunt; namelijk niets, behalve dan de eer voor een publiek van inmiddels bijna 80.000 lezers te mogen schitteren. De vertraging is ook niet veroorzaakt door wat in koninkrijksverband vaak wordt aangevoerd om niet te doen wat je moet doen: beperkte uitvoeringskracht. Nee, alle voorgaande aanzetjes van deze column kwamen niet door de zelfcensuur. Wegens onwelvoeglijk taalgebruik. Kadushi was boos, al sinds woensdag en is dat nog steeds. Want:

Wat een beschamende vertoning was dat, het debat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met niet één, niet twee, maar liefst drie bewindslieden: minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de armoede in Caribisch Nederland.

De eerste kreeg het dossier pas onlangs in de maag gesplitst na een stoelendans in het kabinet en straalde dat ook uit: “Geen idee waar het over gaat, ik wil het ook helemaal niet weten en wat een geluk dat ik demissionair ben en niks meer hoef”, zag je hem denken.

Keijzer, een van de zeldzame Volendammers voor wie ondanks de lage drempel kennelijk geen carrière in de palingpopsector was weggelegd, is er vier jaar lang in geslaagd de eilanden – “Hoe heten ze ook al weer?” – te doen alsof ze niet bestaan. Afgaande op het filmpje dat ze voor haar verkiezingscampagne maakte, is het bakken van pannenkoeken Mona’s grootste talent. In reactie op het verwijt van de commissieleden dat ze zo weinig heeft gedaan om de belofte van het kabinet in te lossen de kosten van levensonderhoud op de BES-eilanden te verlagen, gaf ze haar opvolger het advies de buidel te trekken voor de verduurzaming van de energieproductie. Zij kan dat niet, want demissionair… De fan van Dokter Oetker vergat er bij te vertellen dat er al jaren uitgewerkte verduurzamingsplannen op haar bureau liggen te verstoffen.

Knops verweerde zich kranig tegen de kritiek dat het kabinet te weinig urgentie toekent aan de bestrijding van de armoede. Hij sneerde naar Bonaire omdat daar een net aangelegde rotonde wegens een ontwerpfout weer kan worden opgebroken, terwijl hij op Sint Eustatius met een onder zijn regie tot standgekomen en ook door hem hoogstpersoonlijk geopende rotonde (er zitten er nog twee in de pijplijn!) heeft laten zien wat daadkrachtig besturen is. Nu nog een voorlichtingscampagne om de zwerfgeiten te leren dat je de rotonde rechtsom moet nemen en het succes van de Nederlandse ingreep op het eiland is compleet.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen die de argumenten van het kabinet om niks te doen als drogredenen en flauwekul heeft afgeserveerd, verklaarde bij het kijken naar het debat plaatsvervangende schaamte te hebben gevoeld. Een rake typering, want het onwillige trio bewindslieden is de schaamte ver voorbij. En nu kijken of de Kamer ze daarmee laat wegkomen: er komt over anderhalve week namelijk nog een vervolg met het indienen van moties.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.