Kabinet werkt aan routekaart voor klimaatneutrale energievoorziening BES

Den Haag – In januari moet duidelijk zijn welke stappen moeten worden gezet om de energievoorziening in Caribisch Nederland klimaatneutraal te maken. Dat meldt staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de moties die onlangs in het debat over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals zijn aangenomen.

In de breed gesteunde motie van Raoul Boucke en Jorien Wuite (beiden D66) wordt het kabinet opgeroepen een routekaart met bijbehorende financiële middelen op te stellen hoe Caribisch Nederland stappen kan zetten naar een klimaatneutrale energievoorziening en daarbij de mogelijkheden van Ocean Thermal Energy Conversion mee te nemen.

“Deze routekaart wordt dit jaar nog opgesteld in samenwerking met de drie eilanden, dus deze motie is in uitvoering. Ik verwacht u in januari 2022 de routekaart en een appreciatie toe te sturen”, belooft Yeşilgöz-Zegerius.

De motie Kops (PVV) was tot de Kamer zelf gericht om de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. Eind april is BBT opgericht. Een andere motie van Boucke verzoekt de regering, de oprichtingsakte van BBT zodanig aan te passen dat niet langer alleen wordt gesproken over brandstofopslag, maar ook over hernieuwbare energie. “De doelomschrijving van de oprichtingsakte van Bonaire Brandstof Terminals BV, is hierop aangepast”, aldus de staatssecretaris.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.