Armoededebat over Caribisch Nederland frustreert Kamerleden

Den Haag – Hoe zeer de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties ook hun best deden om minister Koolmees (SZW) en de staatssecretarissen Knops (BZK) en Keijzer (EZK) er toe te bewegen de bestrijding van de steeds verder oplopende armoede in Caribisch Nederland te versnellen, de bewindslieden gaven niet thuis.

Vooral de commissieleden Don Ceder (ChristenUnie), Laura Bromet (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA), Jorien Wuite (D66) en Sylvana Simons (BIJ1) vroegen scherp door, maar werden afgescheept met lange, ontwijkende antwoorden en als de minister of de staatssecretarissen in het nauw dreigden te komen was de reactie eensluidend: “Wij zijn demissionair, dus is wat u vraagt aan het volgende kabinet.”

Ook al vonden de bewindslieden zelf dat er de afgelopen jaren ‘forse stappen’ zijn gezet om het probleem van de armoede en achtergebleven sociaalmaatschappelijke voorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op te lossen, de commissieleden – inclusief Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) – toonden zich niet onder de indruk van het tempo en de resultaten. Van de ambitie de kosten van levensonderhoud te verlagen is nauwelijks iets terechtgekomen, waardoor nog altijd zeker 30% van de bevolking tot ver onder het bestaansminimum leeft. Zelfs de roep om perspectief werd niet verhoord, want ook dat is aan het nieuwe kabinet.

Afgaande op de zichtbare ergernis aan de kant van de Kamerleden heeft het er alle schijn van dat de commissie zich – voor het eerst sinds 2010 – niet laat afbluffen. De confrontatie krijgt dan ook (waarschijnlijk volgende week) een vervolg in de vorm van een tweeminutendebat in de plenaire zaal. Er zullen dan door meerdere fracties moties worden ingediend om het huidige kabinet, demissionair of niet, uit de loopgraaf te krijgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.