Pas na zomerreces meer duidelijkheid over reactie op kritiek Raad van State op COHO

Den Haag – Pas na het zomerreces wordt duidelijk of en op welke manier de ontwerp-Rijkswet Caribisch Orgaan Hervormingen en Ontwikkelingen wordt aangepast aan de fundamentele kritiek van de Raad van State. Dat blijkt uit de planning die staatssecretaris Knops (BZK) ten aanzien van de koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het formuleren van een reactie zal niet zonder slag of stoot gaan. De regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten die van meet af aan ernstige bedenkingen hadden tegen het eenzijdig opgestelde wetsontwerp voelen zich gesterkt door de bijval van de Raad van State. De regeringswissel op Curaçao maakt de kans op consensus alleen maar kleiner en daarin zou Aruba, dat op 25 juni naar de stembus gaat, in kunnen volgen.

Voor 1 juli zal Knops nog wel een reactie naar de Kamer sturen op een brief van de Bonairiaanse consumentenbond Unkobon over de erbarmelijke staat van het wegennet en het trage tempo waarin dat wordt opgelapt. Ook zal de staatssecretaris de Kamer nog deze maand informeren wie de nieuwe regeringscommissaris voor Sint Eustatius wordt.

Knops kondigt aan begin juli Aruba, Bonaire en Curaçao te zullen bezoeken. Gezien de ontwikkelingen rond de formatie van een nieuw kabinet zal het waarschijnlijk niet zijn laatste bezoek zijn.

Planningsoverzicht vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, juni 2021

Planning Q2
Update wederopbouw Jaarrapportage Trustfonds 2020
Reactie op brief Unkobon over renovatie van wegen op Bonaire
Reactie op brief van Defensie over interdepartementaal project Maritime, Floating Sustainable Freshwater Plant
VSO over AIV-advies “Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”
Benoeming nieuwe regeringscommissaris Sint Eustatius
Steunpakket Caribisch Nederland
40ste Voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten
Besluitvorming Rijksministerraad inzake liquiditeitsbehoefte ACS
Uitvoeringsagenda’s ACS Q3 2021
Uitvoeringsrapportage ACS Q2 2021
Planning Q3
Verslag van werkbezoek aan Bonaire, Curaçao en Aruba begin juli
Rijkswet COHO – nader rapport en wetsvoorstel
Steunpakket Caribisch Nederland
Financieel beheer in Caribisch Nederland
Halfjaarrapportage Wederopbouw Sint Maarten 2021
Kamerbrief periodieke rapportage rechtshandhaving hoofdlijnen Justitieel Vierpartijen overleg (JVO)
Eindrapportage Onderlinge regeling versterking grenstoezicht (ORVG) Sint Maarten
Kamerbrief resultaten duurzame ondermijningsaanpak
Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Versterken rechtsstaat
41ste Voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten
Besluitvorming Rijksministerraad inzake liquiditeitsbehoefte ACS
Uitvoeringsagenda’s ACS Q4 2021
Uitvoeringsrapportage ACS Q3 2021
Planning Q4
Achtste voortgangsrapportage Sint Eustatius
Route-tijdtabel voorzieningen Sint Eustatius
Halfjaarrapportages College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en College Aruba financieel toezicht
Kamerbrief inzake betaling 4e tranche wederopbouwgelden Sint Maarten aan het trustfonds bij de Wereldbank
42ste Voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten
Besluitvorming Rijksministerraad inzake liquiditeitsbehoefte ACS
Uitvoeringsagenda’s ACS Q1 2022
Uitvoeringsrapportage ACS Q4 2021
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.