COLUMN – En nu de tanden erin aub

Als bondscoach Frank de Boer Oranje net zo vakkundig op scherp weet te zetten als Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen deze week met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties deed, is Nederland bij voorbaat verzekerd van de Europese titel. Wie het gesprek van Van Zutphen – oud-rechter te Willemstad – met de commissie heeft gezien, zal op het puntje van zijn/haar stoel hebben gezeten.

De bijeenkomst was bedoeld ter voorbereiding op het debat dat de commissie woensdag heeft met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de staatssecretarissen Mona – van de pannenkoeken – Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het ‘ijkpunt bestaanszekerheid’ in Caribisch Nederland oftewel in gewone mensentaal: de ten hemel schreiende armoede.

Wat een warming up! Bij wijze van spreken tot de tanden toe gewapend kunnen de commissieleden de confrontatie aangaan met bewindslieden die de grootste onzin verzinnen en nog grotere drogredenen aanvoeren om maar niet te doen wat ze, gegeven hun zorgplicht voor alle Nederlanders dus ook de bevolking van de BES-eilanden, behoren te doen, betoogde de ombudsman gepassioneerd.

Nu maar hopen dat de commissieleden iets van zijn vuur meenemen naar het debat. Want daar is alle reden toe: van het in 2010 beloofde ‘aanvaardbare voorzieningenniveau’ is bitter weinig terechtgekomen. Alleszeggend is dat de wet op gelijke behandeling nog altijd niet van kracht is in Caribisch Nederland. Kadushi begrijpt wel waarom: als dat gebeurt, wacht ‘Den Haag’ een eindeloze reeks rechtszaken van inwoners, bedrijven en organisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba die op vrijwel alle beleidsterreinen aanwezige, niet goed te praten ongelijkheden zullen aanvechten.

Hoort u het rechters al vol verbazing vragen: Bent u door het faillissement van uw werkgever werkloos geworden en bestaat er in uw gemeente geen ww? Heeft u een kind dat intensieve zorg nodig heeft en u komt niet in aanmerking voor de dubbele kinderbijslag zoals uw landgenoten aan de kille kant van het land? Wilt u investeren in verduurzaming, maar heeft u geen toegang tot nationale subsidieregelingen terwijl multinationals daar ten gerieve van hun aandeelhouders ongehinderd in kunnen graaien? Eet u om de dag omdat de onderstand maar 50 procent van de kosten van levensonderhoud dekt? Geen openbaar vervoer? Dat meent u niet?

De vraag is of de commissie – met dank aan de ombudsman – dit keer verder durft te gaan dan wat gegrom en een enkel blafje. Na bijna 11 jaar afgebluft te zijn, mogen eindelijk de tanden er wel eens echt in worden gezet als de bewindslieden opnieuw niet thuis geven, bijvoorbeeld omdat ze demissionair zeggen te zijn (“drogreden”) en dus geen grote beslissingen kunnen nemen (“flauwekul”). Alsof er veel geld voor nodig zou zijn om de beschamende sociaal-maatschappelijke achterstelling van Caribisch Nederland weg te werken.

Een enkel procentje van bijvoorbeeld de 5 miljard aan coronauitgaven die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet weet te verklaren, is meer dan voldoende om van de drie kleine, bij elkaar 26.000 zielen tellende bijzondere gemeenten modelsamenlevingen te maken, zonder hongerarmoede, met gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen, een fatsoenlijke infrastructuur, een duurzame economie, een beschaafd sociaal vangnet, adequate natuurbescherming, behoorlijk gehuisveste scholen, etc. etc.

En wat het Nederlandse voetbalelftal betreft: dat gaat echt geen kampioen worden. De Boer is immers bij lange na geen Van Zutphen.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

********************************************************************************************

DossierKoninkrijksrelaties.nl heeft op 11 juni, nog geen 6 maanden na de start, de 75.000ste unieke bezoeker verwelkomd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.