Levenloos geborenen ook op BES-eilanden in bevolkingsadministratie

Den Haag – Een als pijnlijk ervaren ongelijkheid tussen Europees en Caribisch Nederland wordt weggenomen: een ruime Kamermeerderheid schaart zich achter een wetswijziging die het mogelijk maakt ook op de BES-eilanden levenloos geboren kinderen op te nemen in de bevolkingsadministratie.

Bij het ontwerpen van de in februari 2019 in Europees Nederland ingevoerde regeling waren de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba over het hoofd gezien. Reden waarom de toenmalige Tweede Kamerleden Nevin Özütok (GroenLinks) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) een motie indienden om dat recht te zetten. Dat gebeurt via een wijziging van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES waarover de Kamer vanavond met staatssecretaris Knops (BZK) debatteerde. Het wijzigingsvoorstel kan, zo bleek, op brede steun rekenen.

Van harte gegund

“Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie-Özütok/Van der Graaf van 10 oktober 2018 om registratie van niet-levend geboren kinderen ook mogelijk te maken in de bevolkingsadministraties van de BES. Ik zeg weleens tegen de mensen op de BES: je moet niet alle wetten uit Europees Nederland willen hebben, maar deze wet gun ik hen van harte. Zo kunnen ook de mensen die wonen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius hiervan gebruikmaken”, aldus Knops.

Op de vraag van Don Ceder (ChristenUnie) hoe de burgers op de BES-eilanden geïnformeerd gaan worden, zei de bewindsman: “Toen ik op de BES kwam, nadat de wet hier was aangenomen, vroegen mensen: wanneer gaat dat bij ons gebeuren? Daar kwam de motie natuurlijk nog overheen, dus mensen zijn er op zich al op voorbereid. Maar communicatie is altijd belangrijk, om ook daar aandacht te vragen voor de mogelijkheid die zich nu voordoet. In Europees Nederland hebben we ervaring opgedaan met hoe we dat goed kunnen doen. Het feit dat zo veel mensen zich hebben aangemeld, geeft al aan dat het heel snel rondging. Dat kwam ook door de mediaberichtgeving daaromheen, ook van de initiatiefnemers, die ik daarvoor nogmaals dank zeg. Die ervaring zullen we dus gebruiken in de aanloop naar de inwerkingtreding, bijvoorbeeld via de kanalen van RCN, openbare lichamen rijksoverheid, om mensen daarop te wijzen.”

Persberichten

Knops wees er op dat de afdelingen burgerzaken op de eilanden al geïnformeerd zijn over de wijziging. “Zij worden door ons ondersteund met Q&A en algemene informatie. De Rijksdienst Caribisch Nederland zal met persberichten daarover communiceren. Aangezien de Caribische media zeer precies verslag doen van dit soort dingen, ga ik er ook van uit dat dit de mensen op de eilanden bereikt.”

Het recht een levenloos geboren kind te registreren in de bevolkingsadministratie komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis hebben ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie kon worden opgenomen.

Mede-indiener van de motie Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.