Daling aantal gemelde ongebruikelijke transacties in Caribisch Nederland

Den Haag – De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in Caribisch Nederland vorig jaar met 17 procent is gedaald, waar dat in Europees Nederland juist met 33 procent steeg. Van de 858 meldingen kregen 107 na onderzoek het stempel ‘verdacht’.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het verschil tussen Europees en Caribisch Nederland schrijft de FIU toe aan de aard van de economie. “Het toerisme in Caribisch Nederland is in 2020 hard geraakt door de maatregelen en vliegbeperkingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Na invoering van de Covid-19 maatregelen, half maart, kwam de toeristische sector nagenoeg tot stilstand. Een sector waar een groot deel van de economie op drijft. Daarnaast is de economie van Caribisch Nederland veel meer contant gedreven waardoor de impact van de Covid-19 maatregelen, vooral van de lockdowns, in potentie groter is.”

Ondanks een daling van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties ziet de FIU risico’s voor witwassen en onderliggende misdrijven op de BES-eilanden. Vooral vanwege de geografische ligging en de heersende casheconomie. “Dit zien we niet alleen terug in het type meldingen dat we ontvangen, maar ook in de berichtgevingen uit het recente verleden. Uit zowel aanhoudingen als gerechtelijke uitspraken blijkt dat geld (vermoedelijk) afkomstig van (belasting) fraude, corruptie en de handel in verdovende middelen neerslaat op met name Bonaire.”

Sinds eind 2020 werkt de FIU met een tandem van nieuwe ‘BES-specialisten’. “Vanuit Nederland werkt één specialist met een fulltime focus op Caribisch Nederland. Daarnaast is op locatie een nieuwe Wwft-BES specialist, gedetacheerd vanuit het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), in dienst. Met deze gespecialiseerde, in de lokale opsporing gefundeerde, tandem denkt de FIU-Nederland de vervolgstap te zetten in het tegengaan van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering op Caribisch Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.