Minister komt met ‘oplossingsrichtingen’ om studiesucces Caribische studenten te bevorderen

Den Haag – Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) presenteert binnenkort ‘oplossingsrichtingen’ om voor Caribische studenten de aansluiting te verbeteren tussen het onderwijs dat zij op de eilanden hebben genoten en hun vervolgstudie in Nederland.

Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer die haar om een reactie had gevraagd op een brief van de Stichting WeConnect over het rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ van de Nationale ombudsman. Die signaleerde een reeks knelpunten die het studiesucces van studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk negatief beïnvloeden.

Op dit moment legt Van Engelshoven “de laatste hand aan een brief aan de Nationale Ombudsman met reactie op het onderzoeksrapport. Aansluitend daarop zal ik uw Kamer bij brief nader informeren over, de daarin gesignaleerde knelpunten voor die Caribische studenten en de voorgenomen oplossingsrichtingen.”

Lees hieronder de gehele brief van Van Engelshoven

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van de vergadering van 14 april 2021 inzake Afschrift brief stichting WeConnect d.d. 24 februari 2021 aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. een verzoek tot gesprek n.a.v. het rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ van de Nationale Ombudsman en de reactie daarop van WeConnect.

Op 15 december 2020 heb ik van de Nationale Ombudsman het Onderzoeksrapport “Kopzorgen van Caribische studenten” ontvangen. In het kader van dit onderzoek en op uitnodiging van de Nationale Ombudsman  ben ik op 10 december 2020 ook in gesprek gegaan met de Nationale Ombudsman en een tiental Caribische studenten die ons meenamen in hun eigen ervaringen als startend student in Nederland.

Momenteel leg ik, in afstemming met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de laatste hand aan een brief aan de Nationale Ombudsman met reactie op het onderzoeksrapport “Kopzorgen van Caribische studenten”. Aansluitend daarop zal ik uw Kamer bij brief nader informeren over diverse recentelijk uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot studie-aansluiting van studenten afkomstig uit het voortgezet onderwijs van de Caribische delen van het Koninkrijk, de daarin gesignaleerde knelpunten voor die Caribische studenten en de voorgenomen oplossingsrichtingen.

In zijn rapport signaleert de Nationale Ombudsman onder andere de gefragmenteerde en versnipperde informatievoorziening voor deze studenten. De Nationale Ombudsman schetst de behoefte aan tijdige en adequate voorlichting op verschillende terreinen evenals de behoefte aan meer gerichte begeleiding na aankomst in Nederland en  tijdens de studie. Het stroomlijnen van informatievoorziening en bundelen van voorbereidings- en begeleidingsactiviteiten maken deel uit van de meer integrale aanpak die ik samen met de onderwijsministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor ogen heb en die wij momenteel in samenwerking met alle betrokken onderwijspartijen uitwerken.

We Connect is een van de partijen die reeds een aantal jaren een gewaardeerde bijdrage levert in de doorstroom tussen het Caribische en het Europese deel van het Koninkrijk. De ministeries van BZK, SZW, EZK en OCW ondersteunen de non-profit activiteiten van de stichting WeConnect met een jaarlijkse financiële bijdrage en met de medewerkers van de stichting heeft regelmatig overleg plaats over hun activiteiten in relatie tot actuele aandachtspunten en wenselijke beleidsontwikkeling.

Het aanbod van WeConnect, evenals van andere partijen die activiteiten ontplooien als voorlichting, (persoonlijkheids)vorming en (studie)begeleiding, zal vanzelfsprekend bij de bovengenoemde integrale benadering worden betrokken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.