Bonaire host zomereditie Interparlementair Koninkrijksoverleg

Den Haag – Op voorstel van gastland Nederland wordt de zomereditie van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo) niet zoals gebruikelijk in Den Haag gehouden, maar in de bijzondere gemeente Bonaire. Over de datum wordt nog gepuzzeld.

Bij het voorstel speelt mee dat Nederland nog altijd – zeker in vergelijking met de Caribische delen van het Koninkrijk – qua Covid-19 een hoogrisicoland is. Bovendien bestaat er bij de (vele) nieuwe leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties een sterke behoefte om zich met eigen ogen een beeld te vormen van het leven op de eilanden.

Normaal gesproken vindt het IpKo in juni plaats, maar de Nederlandse parlementariërs zijn de komende weken nog gebonden aan Den Haag. Daarnaast zijn er op 25 juni verkiezingen op Aruba en zullen twee weken later nieuwe Statenleden worden beëdigd. Er wordt nu gezocht naar een datum ergens in augustus, tegen het einde van het zomerreces.

De twee laatste IpKo’s zijn virtueel gehouden. Hoewel die redelijk soepel zijn verlopen, vonden de deelnemers het een gemis elkaar niet buiten de vergaderingen om in informele sfeer te kunnen ontmoeten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.