MFK en PNP hebben moeite ministeriabele kandidaten te vinden

Willemstad –  Voor beoogd coalitiegenoten MFK en PNP blijkt het lastig kandidaten voor ministersposten te vinden die de wettelijke integriteitsscreening doorstaan. Die schrijft onder meer voor dat wie een veroordeling op zijn of haar naam heeft staan niet ministeriabel is.

Toch hebben MFK en PNP elk een kandidaat voorgedragen met een strafblad. Eduard Braam – voor de MFK kandidaat voor de post Justitie – trok zichzelf eerder deze week terug nadat duidelijk werd dat zijn veroordeling in 2000 voor ontucht met een minderjarige een benoeming in de weg zou staan. Gisteren liet formateur Chester Peterson per brief aan PNP-voorzitter Ramon Chong, beoogd minister van Economische Ontwikkeling – weten dat hij niet door de screening is gekomen omdat hij in 2003 is veroordeeld wegens corruptie in de tijd dat hij gedeputeerde was.

Ook over andere kandidaat-bewindslieden bestaan twijfels. Zo is Charles Cooper, door de MFK voorgedragen als minister, in 2010 na onderzoek door de Veiligheidsdienst Curaçao, al eens als niet-ministeriabel bestemd. Zijn naam komt bovendien voor in het strafdossier tegen de voor corruptie veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte.

MFK en PNP vinden de huidige screeningswet te streng. Die is er gekomen nadat in 2010 ministers zijn beëdigd met een twijfelachtige staat van dienst op het gebied van integriteit. De demissionaire regering van PAR en MAN heeft enkele weken geleden een ontwerp-Landsverordening waarborging integriteit ministers vastgesteld die is aangevuld met richtlijnen uit een eerder advies van Transparency International en het VN Verdrag tegen corruptie (UNCAC). Op dit moment ligt het voorstel bij de Raad van Advies.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.