Ombudsmannen praten Kamerleden bij over armoede-onderzoeken Caribisch Nederland

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties laat zich volgende week bijpraten door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Dit ter voorbereiding op het debat over de armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat de commissie op 16 juni heeft met de bewindslieden Knops (BZK), Koolmees (SZW) en Keijzer (EZK).

De ombudsmannen zijn uitgenodigd naar aanleiding van hun kennismakingsbrief met aandachtspunten op basis van klachten en eigen onderzoek. In het gesprek zullen zij toelichting geven op hun onderzoeken naar armoede-gerelateerde problematiek in Caribisch Nederland: armoede onder ouderen (2019), armoede onder jongvolwassenen (2020) en het lopende onderzoek naar opvoedingsproblemen als gevolg van armoede (publicatie verwacht in voorjaar 2022). De Kinderombudsvrouw zal tevens ingaan op het rapport ‘Als je het ons vraagt’ van kinderen op de BES-eilanden, dat op 16 juni verschijnt. Hierin vertellen kinderen hoe het met hen gaat en welke wensen zij hebben voor de toekomst.

Officieel gaat het commissiedebat over het ‘ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland’. Dat ijkpunt is een papieren werkelijkheid: de realiteit is dat bijna de helft van de bevolking op de eilanden een inkomen heeft dat (soms tot 40 procent) onder het bedrag ligt dat nodig is de maand rond te komen en er geen enkel uitzicht bestaat wanneer deze kloof gedicht zal zijn.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.