Kamer dringt aan op bespoedigen herstel democratie Sint Eustatius

Den Haag – Het siert Nederland niet dat het herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius zo lang duurt, zo hield Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) staatssecretaris Knops (BZK) voor tijdens een debat van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Alle aanwezige fracties (VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie en BIJ1) zien graag dat de volgende stap (het aanstellen van gedeputeerden) eerder wordt genomen dan de aangekondigde 31 december 2022. Knops verklaarde zelf ook te willen versnellen, maar dat dit alleen kan binnen de kaders van de wet waarin criteria zijn vastgelegd. Er is geen ‘end date’, maar een ‘end state’, aldus de bewindsman. Alle woordvoerders drongen er bij Knops op aan meer te ondersteuning te bieden om zo snel mogelijk aan de gestelde criteria te voldoen.

In het commissiedebat ging het onder meer ook over de aanstelling van een nieuwe regeringscommissaris. Wie dat gaat worden, wordt door de staatssecretaris bepaald, zonder consultatie van de Eilandsraad vooraf. Verder kwam aan de orde de lage vaccinatiegraad en de problematiek van de loslopende geiten die de natuur vernietigen. Ook bij dit tweede debat over de Koninkrijksrelaties waren GroenLinks en de SP – partijen die zich in het verleden flink roerden in de commissie – niet vertegenwoordigd.

 Kijk hier het gehele debat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.