Aruba

Aruba koerst af op een aanzienlijk lager tekort dan begroot

Oranjestad – Aruba gaat naar het College Aruba financieel toezicht verwacht een aanzienlijk lager tekort over 2021 realiseren dan de 878 miljoen die de regering in de (nog altijd niet vastgestelde) begroting heeft opgenomen. In de eerste ontwerpbegroting werd zelfs uitgegaan van 988 miljoen, maar dat bedrag is op aanraden van het CAft verlaagd.

Nu bekend is dat het tekort over de eerste 3 maanden 208 miljoen bedraagt en het toerisme met name uit Amerika goed aantrekt, voorspelt het CAft dat in de rest van het jaar de lasten lager uitvallen en de inkomsten hoger dan begroot. Uit de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal blijkt dat de door de Rijksministerraad opgelegde besparing van 60 miljoen in de zorgsector niet wordt gehaald. Het CAft wijst de Arubaanse regering erop dat de gehele besparing in 2021 moet worden gerealiseerd.

Lees hier de gehele brief van het CAft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.