Curacao

Tekort Curaçao over 2021 vermoedelijk fors lager dan werd gevreesd

Den Haag – Het overheidstekort van Curaçao over heel 2021 gaat waarschijnlijk veel lager uitvallen dan de 822 miljoen gulden die begroot is. Over het eerste kwartaal is een tekort van ‘slechts’ 61 miljoen gerealiseerd.

Het College financieel toezicht verlangt dan ook dat de regering zo snel mogelijk een begrotingswijziging opstelt waarmee de begroting wordt aangepast aan de hand van de cijfers over het eerste kwartaal. Ook vraagt het Cft daarin de effecten van de lockdown in het tweede kwartaal te verwerken alsmede de groeiverwachtingen voor het derde en vierde kwartaal.

De overheidsschuld is in de eerste maanden van 2021 wel de grens van 4 miljard gulden gepasseerd. Aan het einde van het eerste kwartaal was de staatsschuld met 175 miljoen toegenomen ten opzichte van 31 december.

Intussen krijgen de cijfers over 2020 vastere vorm. Het vermoedelijke tekort is naar boven bijgesteld: 764 miljoen. Dat is inclusief de 267 miljoen vordering van de Centrale Bank op de Girobank die door de overheid is overgenomen. Het Cft is slecht te spreken over het financieel beheer en de wijze waarop (geen) opvolging wordt gegeven aan adviezen.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.