Nieuw ziekenhuis Curaçao in geldnood

Willemstad – Het in 2019 geopende Curaçao Medical Center (CMC) verkeert in geldnood. Het ziekenhuis is niet langer in staat de huur en rekeningen van leveranciers te betalen. De directie is een rechtszaak begonnen om de overheid te dwingen de tekorten aan te vullen, meldt het Antilliaans Dagblad.

Over het eerste boekjaar heeft CMC een verlies geleden van bijna 55 miljoen gulden. Dit jaar komt daar naar verwachting nog eens zo’n 40 miljoen bij. De ziekenhuisdirectie eist dat de overheid voortaan de werkelijke kosten (volledig) vergoed. Minister Jesus-Leito van Volksgezondheid vindt dat daarmee de prikkel verdwijnt om efficiënt te werken.

Al voordat met de bouw van het 650 miljoen kostende ziekenhuis werd begonnen, bestonden twijfels over de ‘businesscase’. Afgesproken werd dat de voorspelde tekorten zouden worden gecompenseerd door kosteneffeciency, onder meer bij de inkoop. De tekorten staan los van Covid-19. Ter dekking van die extra kosten heeft de regering een voorschot van bijna 5 miljoen overgemaakt. De rechter doet woensdag uitspraak.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.