Knops: Zo snel mogelijk herstel democratie Sint Eustatius, maar niet zo snel als de Eilandsraad wil

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) schrijft in een brief aan de Eilandsraad van Sint Eustatius dat het zijn doel is de lokale democratie zo snel mogelijk te herstellen, maar wijst het verzoek om het proces te versnellen af.

De bewindsman houdt vast aan de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius die, zo benadrukt hij, met zeer brede steun in de Tweede Kamer is aangenomen. Het veranderen van de wet is niet aan de Eilandsraad, voegt hij er aan toe.

Morgen debatteert de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de staatssecretaris over de weg naar herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius.

Lees hier de brief van Knops aan de Eilandsraad

Tijdens mijn werkbezoek op 17 mei 2021 heeft u uw brief ‘Proposal routetimetable return democracy in St. Eustatius’ met mij gedeeld en toegelicht. U heeft mij gevraagd om in de huidige wet (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) drie artikelen vroegtijdig in werking te laten treden, te weten: artikel 13 (Herstel voorzieningen eilandgedeputeerden), artikel 14 (Herstel voorzieningen griffie en ambtelijke organisatie) en artikel 15 (Herstel verantwoordelijkheden financiële taken). Daarnaast stelt u voor om, zoals vermeld in artikel 13 (fase 2.0), gedeputeerden te benoemen en gelijktijdig de verantwoordelijkheden van de Regeringscommissaris uit fase 1.0 in stand te houden.

De huidige Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius is met zeer brede steun aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Ik heb u aangegeven dat ik volledig achter de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius sta en ook dat het eventueel aanpassen van de wet niet door de Eilandsraad gebeurt. Het is aan de (plaatsvervangend) Regeringscommissaris en de Eilandsraad om de deelresultaten en de bijbehorende tijdsplanning, zoals bedoeld in de motie Özütok, de zogenaamde route-tijdtabel, gezamenlijk in te vullen.

De Regeringscommissaris en plaatsvervangend Regeringscommissaris hebben u op 15 maart 2021 geïnformeerd over het verloop van dit proces, waarop er gestart is met het geven van technische briefings, welke gekoppeld zijn aan streefdata. Van de plaatsvervangend Regeringscommissaris heb ik vernomen dat u met deze procesafspraak heeft ingestemd. De plaatsvervangend Regeringscommissaris heeft u – in mijn bijzijn – laten weten dat alle technische briefings voor fase 2.0 inmiddels afgerond zijn. U heeft in het gesprek aangegeven het niet met deze streefdata eens te zijn, omdat het in uw ogen te lang duurt voordat de democratie wordt hersteld.

De Regeringscommissaris en de plaatsvervangend Regeringscommissaris hebben dit signaal niet eerder van u ontvangen. Ik heb u laten weten dat mijn doel en dat van de (plaatsvervangend) Regeringscommissaris hetzelfde is, namelijk de democratie zo snel mogelijk herstellen. Dit herstel zal volgens de stappen en criteria, zoals vastgelegd in de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius, gaan plaatsvinden. Ik zie uw verzoek dan ook in het verlengde van de motie Özütok, als het gaat om de invulling van de route-tijdtabel.

De plaatsvervangend Regeringscommissaris heeft u tijdens het overleg op 17 mei jl. meegedeeld dat zij uiterlijk eind mei door middel van een brief u informeert over de invulling van de route-tijdtabel en de daarbij behorende realistische streefdata. Deze brief heeft zij inmiddels op 21 mei jl. aan u verzonden. Een afschrift van deze brief wordt tevens verzonden aan de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.