Nederlands aanbod levert Aruba 87 miljoen voordeel op

Den Haag – Twee leningen die de Arubaanse overheid in het verleden op de vrije kapitaalmarkt is aangegaan, worden dit en volgend jaar door Nederland geherfinancierd tegen een aanzienlijk gunstigere rente. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die door minister Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De herfinanciering via Nederland levert Aruba gedurende de resterende looptijd van de leningen een rentevoordeel op van circa 87 miljoen gulden. Het Nederlandse aanbod maakt deel uit van het akkoord de Aruba heeft gesloten met Nederland over hervormingen in het kader van de – overigens nog altijd niet van kracht zijnde – rijkswet Caribisch Orgaan Hervorming en Ontwikkeling.

Uit de voorjaarsnota blijkt voorts dat Den Haag er vanuit gaat dat de belasting- en premie-inkomsten in Caribisch Nederland niet (extra) negatief beïnvloed worden door de coronacrisis. Minister Hoekstra ziet in elk geval geen aanleiding om de in de begroting vermelde 155 miljoen euro op basis van nieuwe ramingen te verlagen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.