Bom onder Geschillenwet: Debat in Eerste Kamer op laatste moment geannuleerd

Den Haag – Opnieuw loopt de inwerkingtreding van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen vertraging op. Op het laatste moment, slechts vier dagen voor het finale debat in de Eerste Kamer, heeft staatssecretaris Knops (BZK) verzocht de behandeling uit te stellen.

Als argument voert de bewindsman aan dat “in de afgelopen dagen gebleken is dat binnen de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten geen steun voor dit voorstel aanwezig is.” Knops wil nu eerst “de ontstane situatie” in de Rijksministerraad bespreken.

Dat er in de Caribische landen geen draagvlak is voor het eenzijdig door Nederland in elkaar getimmerde wetsontwerp is al jaren bekend. Het wijkt namelijk op de meest cruciale onderdelen af van wat tussen de parlementen is afgesproken en ook van wat in 2010 het uitgangpunt was toen in 2010 werd overeengekomen om een (onafhankelijke en bindende) geschillenregeling in het leven te roepen.

Van meet af aan heeft Nederland er alles aan gedaan om de werkingskracht van de regeling te beperken. In het ontwerp (een erfenis van oud-minister Plasterk) dat dinsdag in het bijzijn van Statenleden uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten door de Eerste Kamer zou worden behandeld, houdt Nederland het laatste woord.

Waarom Knops nu opeens wel lijkt te zwichten voor de bezwaren van de Caribische landen is gissen, al kan een post van vicevoorzitter van de Raad van State Thom de Graaf het laatste duwtje hebben gegeven. Die herhaalde eerder deze week na een gesprek met de Arubaanse delegatie nog eens publiekelijk dat de Raad van State ernstige bedenkingen heeft tegen het wetsontwerp.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.