Unkobon Bonaire doet indringend beroep op informateur Hamer

Kralendijk – Consumentenbond Unkobon heeft in een brief aan informateur Mariëtte Hamer op indringende wijze aandacht gevraagd voor de “grootschalige armoede” op Bonaire. “Een smet op het blazoen van Nederland”, zo schrijft secretaris Marianne Grutters.

“Hoewel er sinds 2012 relatief veel politieke aandacht is geweest voor het armoedeprobleem in deze kleine gemeente van Nederland, zijn de resultaten tot nog toe uitgebleven. De armoede is sinds 10-10-2010 onder de Nederlandse staatkundige structuur alleen maar toegenomen. Ook de vooruitzichten voor de komende regeringsperiode zijn somber, tenzij er in het regeerakkoord dwingend wordt opgenomen dat er beleid wordt ontwikkeld dat op korte termijn resultaat oplevert”, wordt Hamer voorgehouden.

“De resultaten die er in de afgelopen drie jaren zijn bereikt, zijn uiterst teleurstellend zijn. De kloof tussen inkomens en uitgaven is voor het merendeel van de minima niet noemenswaard kleiner geworden. Het beleid om armoede te bestrijden via een verlaging van de kosten van levensonderhoud en een beperkte verhoging van de inkomens heeft weinig tot geen resultaat gehad. De verbeteringen die zijn opgetreden, zijn ook nog eens te danken aan tijdelijke Covid-maatregelen die volgend jaar aflopen.”

“Voor een serieuze aanpak van het armoedeprobleem in Caribisch Nederland is het zeer gewenst dat in het regeerakkoord wordt opgenomen dat ook voor de Caribische gemeentes van Nederland het sociaal minimum wordt vastgesteld op bedragen die zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van levensonderhoud. In de drie zuidelijke gemeenten van Nederland wonen nog geen 27.000 mensen. Het oplossen van de armoedeproblematiek zou voor de Nederlandse regering een peulenschil moeten zijn. Tot nog toe ontbrak echter de politieke wil om dit te doen. Electoraal valt er ook niet veel te halen in Caribisch Nederland.”

Grutters eindigt de brief met: “Wij hopen dat u uw sociale hart laat spreken en uw invloed aanwendt om voor de mensen in het Caribische deel van Nederland een einde te maken aan de armoede.”

Lees hier de gehele brief met bijlagen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.