Sint Maarten

Sint Maarten moet vaart maken met verhogen inkomsten en verlagen uitgaven

Philipsburg – Sint Maarten verwacht over 2021 een groter tekort (228 miljoen gulden) dan de 197 miljoen over vorig jaar. In hoeverre die prognose realistisch is, valt te betwijfelen want het College financieel toezicht plaatst veel vraagtekens bij de (nu pas beschikbare) begroting.

Het kabinet Jacobs zal nog fors moeten sleutelen aan de begroting voordat deze de goedkeuring van het Cft kan krijgen. Daarnaast geeft het college alvast een voorwaarschuwing: “Het is van belang dat Sint Maarten vaart zet achter het doorvoeren van inkomstenverhogende en kostenbesparende maatregelen, zodat het land op korte termijn kan terugkeren naar structurele overschotten.”

Al voor orkaan Irma stond Sint Maarten er financieel al beroerd voor. De coronacrisis heeft de overheidsfinanciën nog harder geraakt. “Zonder aanvullende maatregelen verwacht het IMF dat het saldo op de gewone dienst tot en met 2026 negatief blijft”, aldus het Cft.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.