Saba boekt overschot, maar liquiditeitspositie blijft zorgelijk

Saba – Saba heeft over het eerste kwartaal een positief saldo van 1,4 miljoen dollar gerealiseerd, onder meer als gevolg van door de coronacrisis vertraagde uitgaven. Over heel 2021 wordt er vanuit gegaan dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zullen zijn.

Het College financieel toezicht waarschuwt er niettemin voor dat sprake is van toenemende druk op de liquiditeitspositie van Saba. Om die reden heeft het ministerie van BZK eerder dit jaar 1 miljoen dollar toegevoegd aan de vrije uitkering. “Deze eenmalige verhoging kan echter niet worden gezien als een structurele oplossing. De meerjarige begroting 2022-2024 toont tekorten waardoor voor Saba voor volgend jaar opnieuw een liquiditeitstekort dreigt”, aldus het Cft.

“Het is van belang dat Saba de gesprekken met het ministerie BZK intensiveert om tot een blijvende oplossing te komen. Het Cft verwijst hierbij nogmaals naar de onderlinge regeling tussen Saba en het ministerie van BZK, het ‘Saba package’. Daarin is onder meer opgenomen dat gezamenlijk wordt gewerkt aan een oplossing voor de toenemende druk op de begroting.”

Saba wordt als kleinste van de drie openbare lichamen het hardst geraakt doordat de vrije uitkering al sinds 2010 te laag is om de eilandelijke taken volledig te kunnen financieren. Achtereenvolgende ministers hebben de vrije uitkering niet willen verhogen, maar dichten gaten op adhoc basis met bijzondere uitkeringen waarvan de bestemming in Den Haag wordt bepaald.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.