Oud-werknemers CBA Television: “Chong kan en mag geen minister worden”

Willemstad – Oud-werknemers van CBA Television hebben een opmerkelijke stap genomen door er bij formateur Chester Peterson op aan te dringen PNP-voorzitter Ramon Chong niet voor te dragen voor een ministerspost in het in de steigers staande kabinet Pisas.

In een brief delen 8 medewerkers – journalisten, presentatoren, cameramensen en technici – hun ervaring met Chong: “Wij willen u onze bezorgdheid overbrengen in het belang van Curaçao. U als formateur bent verantwoordelijk voor een regering met integere bewindslieden.  De heer Chong heeft gedurende zijn loopbaan vele brokken gemaakt, waaronder zijn veroordeling voor corruptie als gedeputeerde. Alleen om die reden al kan en mag de heer Chong geen minister worden. Als klapstuk is daar het debacle CBA Television.”

Lees hieronder de gehele brief

Aan: formateur Chester Peterson

Via mail

Betreft: Ramon Chong minister

Geachte heer Peterson,

Onlangs werd door coalitiepartij PNP bekend gemaakt dat de voorzitter van die partij, Ramoncito Chong, naar voren is geschoven om in het kabinet Pisas zitting te nemen als minister.

Als werknemers (journalisten, presentatoren, cameramensen en technici) – formeel zijn de dienstverbanden nooit beëindigd – van CBA Television (Master Media Management), waar de heer Chong verantwoordelijk voor was, willen wij u onze bezorgdheid overbrengen in het belang van Curaçao. U als formateur bent verantwoordelijk voor een regering met integere bewindslieden. 

De heer Chong heeft gedurende zijn loopbaan vele brokken gemaakt, waaronder zijn veroordeling voor corruptie als gedeputeerde. Alleen om die reden al kan en mag de heer Chong geen minister worden. 

Als klapstuk is daar het debacle CBA Television. Chong was eigenaar van het tv-station, maar zorgde via juridische constructies en stromannen ervoor dat hij formeel niet aansprakelijk was. Hij was tenslotte ambtenaar op het ministerie van Economische Ontwikkeling waarbij het niet toegestaan is nevenfuncties te hebben. Op zich al een dubieuze handelwijze. 

Onder Ramon Chong ging het in 2019 bergafwaarts met het tv-station waarna de inboedel door de Belastingdienst werd geveild. Sociale premies werden niet afgedragen, belasting werd niet voldaan. Allemaal als gevolg van het niet betalen van de lonen/bedragen waarop wij op grond van de overeenkomsten met CBA/Chong recht hadden. In totaal voor een geschat bedrag van ANG 150.000,-, maar waarschijnlijk vele malen meer meer. Tevens liet Chong meerdere verhuurders achter met hoge huurschulden. De verhalen van werknemers van CBA Television zijn schrijnend. Tot op heden zijn er werknemers met schulden, beslagen en zijn er zelfs waarvan hun huizen door de bank zijn geveild. Duidelijk is in ieder geval dat Chong bij SVB en Belastingdienst hoge schulden heeft uitstaan die in ieder geval betaald zullen moeten worden, wil hij überhaupt kans maken minister te worden.

Wellicht zegt u als advocaat dat wij gerechtelijke stappen hadden moeten nemen. Helaas is dit niet mogelijk aangezien niets op naam van de sluwe Chong staat. Daarnaast is CBA Television nooit formeel failliet verklaard door Chong of iemand anders waardoor we zelfs geen recht hebben op cessantia. Gezien de rechtstreekse lijn die Chong heeft met de directeur van SVB, zou het een peulenschil voor Chong moeten zijn om alles op een rechtvaardige manier af te handelen. Chong weet de wegen te bewandelen aangezien het niet de eerste keer is dat onder zijn leiding een bedrijf failliet gaat. 

Wij zijn als werknemers de afgelopen twee jaar stil gebleven, ervan uitgaande dat Chong uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Niets is minder waar. Nu bekend is dat Chong, die alleen maar aan eigen gewin denkt en velen in de problemen heeft gebracht en her en der schulden heeft gemaakt, een ministerspost gaat vervullen, kunnen we niet langer stil blijven. De bevolking van Curaçao moet weten met wie ze te maken hebben.

Als mediamensen hebben wij de afgelopen jaren verslag gedaan van misstanden en doen wij een beroep op u als formateur om een stokje te steken voor de misstand Chong als minister te laten benoemen. Met een strafblad, uitstaande schulden bij SVB, Belastingdienst, verhuurders en werknemers kan Chong onmogelijk minister worden. Integriteit is voorwaarde nummer één om minister te worden en dat ontbeert Chong. Hij heeft gefaald als leider van een bedrijf van 30 mensen, onmogelijk kunnen we accepteren dat Chong één van de leiders van dit land met 160.000 mensen wordt. We zullen dan ook alles wat binnen ons bereik ligt, doen om dit te voorkomen en we hopen van harte op uw medewerking.

Graag zouden we uw zienswijze hierover vernemen. We zijn bereid in een persoonlijk gesprek bovenstaande toe te lichten.

Met de meeste hoogachting,

Werknemers CBA Television

Ulrich Leonora (contactpersoon, tel. +599 9 512 5461)

Wendell Martis

Quido Tecla

Surelma Miguel

Elton Paulina

Rick Hart

Merietza Haakmat

Pipo Villasmil

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.