Cft tegen Curaçao: Verlaging belasting niet te rijmen met groot begrotingstekort

Willemstad – De Staten van Curaçao doen er verstandig aan het besluit van 11 maart om het tarief van de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen terug te draaien. Dat besluit “rijmt niet met het feit dat Curaçao een zeer groot begrotingstekort heeft en afhankelijk is van liquiditeitssteun”, aldus het College financieel toezicht. Wordt de verlaging niet herzien, dan moet er op andere uitgaven worden bezuinigd. Curaçao stevent af op een tekort van 721 miljoen gulden over heel 2021.

Het Cft valt ook over de verhoging van de stijging van personeelslasten met 6 miljoen. “Een verlaging van de personeelslasten zou meer in de lijn der verwachtingen liggen, hier vraagt het Cft al meerdere jaren om. Het Cft verzoekt u daarom om de aanvullende personeelslasten kritisch te doorlopen, een gedegen onderbouwing van de raming op te nemen en deze naar beneden bij te stellen.” Het Cft zegt voorts nog in afwachting van een overzicht van de wijze waarop de korting van 12,5 procent wordt doorgevoerd voor alle overheidsgelieerde entiteiten.

Het Cft dringt er tevens op aan “zo snel mogelijk te komen tot een invulling van de kostenbesparende maatregelen ter dekking van de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis.” Volgens de second opinion van de Stichting Overheidsaccountantsbureau Curaçao (SOAB) gaat het om bedrag van 74 miljoen.

Lees hier de gehele brief aan het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.