Arubaanse Statendelegatie in Den Haag voor debat over geschillenwet

Den Haag – Een delegatie van de Arubaanse Staten is neergestreken in (kil en nat) Den Haag om zich voor te bereiden op het debat in de Eerste Kamer (op 1 juni) over de Rijkswet Koninkrijksgeschillen. De Staten hebben bij rijkswetten het recht via bijzondere gedelegeerden aan het debat deel te nemen.

De Arubaanse delegatie onder aanvoering van Statenvoorzitter Ady Thijsen heeft er voor gekozen tijdig in Den Haag te zijn om (informele) voorbereidende gesprekken te voeren. De delegaties van Curaçao en Sint Maarten worden komend weekend verwacht. In Willemstad moet eerst nog uitgevochten worden wie deel uitmaken van de delegatie. Het lijkt erop dat deze uit alleen Statenleden van de beoogde regeringscoalitie van MFK en PNP zal bestaan.

In de parlementen van alle drie landen leven fundamentele bezwaren tegen de eenzijdig door Nederland bedachte geschillenregeling. Die wijkt op de meest cruciale onderdelen af van wat in 2010 is afgesproken en daarna nog enkele keren – onder meer tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg en in de Tweede Kamer – is herbevestigd.

De geschillenwet waarover de Eerste Kamer volgende week met staatssecretaris Knops (BZK) in debat gaat en aansluitend stemt, schiet volgens onafhankelijke staatsrechtexperts zijn doel voorbij omdat de Nederlandse regering het laatste woord houdt. In elk geval is de totstandkoming ervan op zichzelf al 11 jaar een bron van onenigheid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.